Kontakty
19. apríla 2023

S príchodom prvého jarného dňa prišiel mesiac marec – Mesiac knihy. Spája sa s ním meno významného šíriteľa a milovníka knižnej literatúry Mateja Hrebendu.  Na jeho počesť sa od r. 1955 pripomína tradícia, ktorá priťahuje pozornosť kníh v mesiaci marec o čosi viac než inokedy.

Prečo by sme sa mali priateliť s knihou? Knihy sú podnetné, nútia nás premýšľať a hľadať odpovede na nezodpovedané otázky. Knihy sú prostriedkom na rozvíjanie fantázie, polemizovania i kritického myslenia. Sú relaxačným prostriedkom, ktorý nám ponorením sa  do samotného deja príbehu prinesie nový zážitok. Taktiež obohacujú slovnú zásobu a zlepšujú vyjadrovacie schopnosti.

Mesiac knihy nás inšpiroval zrealizovať prieskum medzi čitateľmi v našej škole a zdá sa, že to bol dobrý nápad. Na oslovenej vzorke účastníkov prieskumu sa ukázalo, že naozaj čítame, dokonca viac než 10 kníh ročne a mnohí z nás aj oveľa viac. Do prieskumu sa zapojilo aj viacero vyučujúcich, niektorí prezradili aj obľúbené čitateľské tituly. Pre našich čitateľov to všetko môže poslúžiť ako motivácia na čitateľský večer. Všetkým, ktorí sa zapojili do prieskumu, ďakujeme a odporúčame neprestávať čítať a, samozrejme, ani náš ZVERINEC 3.

ZVERINEC 3 LINK

Sophia Pajtinková, šéfredaktorka časopisu

 

Shape Shape Shape Shape Shape
Ďalšie novinky
Image
2
jún
2023
MDD 2023
👍⚽️🏀 MDD 2023 bol opäť celoškolskou akciou, ktorá spojila nielen triedne kolektívy, ale aj celú...
Image
26
máj
2023
Deň Zeme
Deň Zeme je pre študentov každoročne časom, keď sa viac ako inokedy snažia vnímať a...
Image
22
máj
2023
Jazykovo-poznávací pobyt v Lindau
Triedy 8. Pets a kvarta Hikers spolu s Evou Drozdovou, Drahoslavou Rapantovou a organizátorkou pobytu...