Rozlúčka s absolventmi Kontakty
Shape
marec 2024

Marec 2024

4. – 8. 3.  jarné prázdniny
12. 3. UG maturitné písomky EČ,PFIČ SJ
13. 3. UG maturitné písomky EČ,PFIČ AJ, NJ
14. 3. UG maturitné písomky EČ M
19. 3. DOFE ceremónia pre zlato
Matematický klokan – ISCED1, ISCED2
20. 3. Testovanie 9 – H, 9. P
21. 3. STRETNUTIE S RODIČMI: ILAB
21. 3. Mladý novinár ISCED3
do 22. 3. 1. priebežné testy – UGVJZMFO
26. 3. STRETNUTIE S RODIČMI UGVJZMFO NW+ projekt AJ N – pódium, AJ W – študovňa
27. 3. Ekoexkurzia F
28. 3. – 2. 4. veľkonočné prázdniny