Rozlúčka s absolventmi Kontakty
Shape
február 2024

Február 2024

1. 2. Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
od 6. 2. plávanie R
od 7. 2. korčuľovanie N (S, E pokračuje)
6. 2. školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED 2, 3
7. 2. Deň otvorených dverí – príma 8-ročné, 1.ročník 4-ročné
8. 2. 1. pomoc DofE
11. – 16. 2. lyžiarsky kurz FO, Chopok
16. 2. školské kolo geografickej olympiády 3. stupeň
18. – 23. 2. lyžiarsky kurz KT, Kubínska hoľa
21. 2. Deň otvorených dverí – príma 8-ročné, 1.ročník, 4-ročné
25. 2. – 1. 3. lyžiarsky kurz HP, Chopok