Rozlúčka s absolventmi Kontakty
Shape
december 2023

December 2023

do 1. 12.  2. priebežné testy – UGVJZMFO
od 4. 12. záverečné skúšky – UGVJZMFO
5. 12. STRETNUTIE S RODIČMI UGVJZMFOHN + projekty: SJ H – klub Jednaesge, SJ N – pódium
6. 12. DOD 1.ročník ZŠ
od 7. 12. záverečné testy – UGVJ
8. 12. školské kolo dejepisnej olympiády 2. stupeň
8. 12. Vianočná akadémia
11. 12. Shakespearov pamätník – SND
od 18. 12. záverečné testy – ZMFO
22. 12. Vianočný turnaj – veľké gymnázium, vianočné besiedky – malé gymnázium + 2. stupeň ZŠ
od 23. 12. Vianočné prázdniny