Rozlúčka s absolventmi Kontakty
Shape
november 2023

November 2023

6. 11. 1. štvrťročný test M – HPKT
6. – 10. 11. iBobor
7. 11 Ekoexkurzia O
8. – 14. 11 projekt PEEP hostia Bukurešť, Praha, Atény
9. 11. Ekoexkurzia F
9. 11 1. štvrťročný test SJ – HPKT
Erasmus Atény výber UGJV
16. 11. školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
15. 11. školské kolo Aj olympiády
21. 11. Exkurzia Viedeň Owls
22. 11. DOD 1.ročník ZŠ
22. 11. školské kolo geografickej olympiády 2. stupeň
23. 11. školské kolo Shakespearov pamätník
23. 11. školské kolo Nj olympiády
27. 11. DOD 1.ročník ZŠ
28. 11. STRETNUTIE S RODIČMI PKTWSRE + projekty: 16.00 AJ R – pódium, 17.00 AJ T – študovňa, SJ P – klub Jednaesge
29. 11. Exkurzia Viedeň Folks
30. 11. STRETNUTIE S RODIČMI: ILAB