Rozlúčka s absolventmi Kontakty
Shape
september 2023

September 2023

4. 9. – Slávnostné otvorenie šk. roka
6. – 8. 9. ŠVP príma Skippers
6. – 8. 9. Teambuilding 6.R
11. – 14. 9. LTS /letný, turisticko-športový kurz/ Tále, ZM
19. 9. Ekoexkurzia F
od 20. 9. plávanie N (do 31. 1.)
20. 9. Ekoexkurzia O
od 21. 9. korčuľovanie RSE
od 22. 9. Plávanie 1. B ( 2.A od 20. 10.), korčuľovanie IL
29. 9. Ekoexkurzia P
27. 9. DOFE ceremónia pre bronz a striebro
30. 9. stužková slávnosť Upgrades