DOD 2 % Ponuka práce Kontakty
Shape
máj 2023

Máj 2023

29. 4. – 5. 5. Expedícia Slovensko FO
od 2. 5. záverečné skúšky – UGVJMZ
4. 5. PRIJÍMAČKY 8-ročné
4. 5. STRETNUTIE S RODIČMI ALIE
5. 5. Ekoexkurzia Zingers
9. 5. PRIJÍMAČKY 8-ročné
10. – 11. 5. kvalifikačné expedície DofE
do 11. 5. záverečné testy SCD
15. – 20. 5. Jazykový pobyt Lindau HP
do 16. 5. pripraviť pozvánky na rodičko (triedni UGVJZM koordinujú program s Evinou)
15. 5. klasifikačná konferencia SCD
15. 5. 15.00 MZ 1. stupeň
16. 5. STRETNUTIE S RODIČMI FOHPKTNWR
+ projekty: Aj N – pódium, Aj 5R – pódium
17. 5. Testovanie 5R
do 18. 5. 2. priebežné testy – SCDUGVJZM
18. 5. Ekoexkurzia Owls
19. 5. rozlúčka U s S, G s CD
do 21. 5. uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – UGVJZM
22. – 26. 5. akademický týždeň SCD pravdepodobne
od 22. 5. záverečné testy – UG
23. 5. STRETNUTIE S RODIČMI UGVJZM
29. – 31. 5. maturity SCD 2. termín pravdepodobne
od 30. 5. záverečné testy – VJMZ