DOD 2 % Ponuka práce Kontakty
Shape
marec 2023

Marec 2023

1. 3. Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4. ročné
5. – 10. 3. lyžiarsky kurz OF, Chopok (Štefan)
13. 3. PON 15.00 – STRETNUTIE UČITEĽOV + školenie administrátorov maturity
14. 3. SCD maturitné písomky EČ,PFIČ SJ
15. 3. SCD maturitné písomky EČ,PFIČ AJ, NJ
16. 3. SCD maturitné písomky EČ M
16. 3. STRETNUTIE S RODIČMI ALIE
Matematický klokan – ISCED1, ISCED2
20. 3. 15.00 MZ 1. stupeň
21.3. 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV
22. 3. Testovanie 9 – O
23. 3. Mladý novinár ISCED3
do 24. 3. 1. priebežné testy – SCDUGVJZM
28. 3. STRETNUTIE S RODIČMI SCDUGVJZM, KP
+ projekt Sj: K – pódium, Aj 8P – klub Jednaesge
31. 3. Ekoexkurzia Zingers