Kontakty
Shape
november 2022

November 2022

2. 11. školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
3. 11. 1. štvrťročný test M – FOHP
4. 11. UG odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
4. 11. Ekoexkurzia Mice
5. – 12. 11. projekt PEEP
do 8. 11. písomné hodnotenie projektov VJZM
7. 11. 1. štvrťročný test SJ – FOHP
8. 11. 15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH ISCED 2,3
9. 11. DOD 1. ročník SZŠ
9. 11. Ekoexkurzia Zingers
do 14. 11. písomné hodnotenie projektov UG
14. 11. Exkurzia Viedeň Zingers
15. 11. Exkurzia Viedeň Mice
do 18. 11. školské kolo Aj olympiády
22. 11. STRETNUTIE S RODIČMI FHPKNWR
+ projekty: Sj 6W – pódium, Aj H – študovňa
23. 11. DOD 1. ročník SZŠ
24. 11. STRETNUTIE S RODIČMI ALIE
do 25. 11. školské kolo Nj olympiády
24. 11. školské kolo Shakespearov pamätník
do 25. 11. 2. priebežné testy – SCDUGVJZM
28. 11. 15.00 MZ 1.stupeň
29. 11. STRETNUTIE S RODIČMI SCDUGVJZM, OT+ projekty: Aj 7T- študovňa, Sj O – klub