Kontakty
Shape
október 2022

Október 2022

4. 10. 15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH UČITEĽOV ISCED2,3
do 7. 10. 1. priebežné testy – SCDUGVJZM
8. 10. stužková Dots
11. 10. STRETNUTIE S RODIČMI: SCDUGVJZM, FOHPKTNWR + projekt SJ: N – pódium
13., 14.10. Nehodnotiace pozorovania, návšteva z proaktívnych škôl
15. 10. stužková Crickets
17. – 19. 10. ŠVP 6. Words
18. 10. 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
19. 10. MZ 1. stupeň
do 20. 10 VJZM odovzdať projekty
21., 24. 10. príprava prezentácií UGVJZM
25.- 27. 10. prezentácie projektov UGVJZM
26. 10. Halloween
28.,31. 10. jesenné prázdniny