Kontakty
Shape
september 2022

September 2022

5. 9. slávnostné otvorenie šk. roka
7. – 9. projektové hodiny v rozvrhu UGVJZM
7. – 9. ŠVP príma N
do 16. 9. voľby hovorcov tried
12. 9. MATURITA 14.00 SJ, 15.00 INF
13. 9. MATURITA 14.00 AJ, 15.00 M
12. – 15. 9. LTS VJ Tále
do 16. 9. výber predmetu do 100% projekty UG
16. 9. Dobrovoľníctvo VJ
19. 9. Ekoexkurzia Zingers
20. 9. 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV 2.,3. stupeň
21. 9. Ekoexkurzia Mice
od 22. 9. plávanie 1. A, 2. L, plávanie KW, korčuľovanie KWNR
22. 9. Ekoexkurzia Owls
do 23. 9. kontrola prvej verzie textu projektu ZM
23. 9. 18.00 30. výročie 1SG, jedáleň vyhradená, neobeduje sa, 1. stupeň sa učí 1. – 5.h
26. 9. 15.00 MZ 1. stupeň
27. 9. 15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
do 30. 9. odovzdanie podkladov projektov konzultantom – UGVJZM
do 30. 9. triedni a konzultanti projektov UGVJZM odovzdajú zoznam projektov
do 30. 9. podanie maturitnej prihlášky SCD
do 30. 9. kontrola prvej verzie textu projektu UGVJ
30. 9. stužková Sparks