Rozlúčka s absolventmi Kontakty
PhDr. Viera Chytilová