DOD-1.ročník Kontakty
PhDr. Kristína Kačaljaková, PhD.