Rozlúčka s absolventmi Kontakty
Mgr. Vladimír Záškvara