DOD-1.ročník Kontakty
Mgr. Sandra Mandáková, DIS art.