Rozlúčka s absolventmi Kontakty
Mgr. Lucia Kršková