Kontakty
Učitelia
Riaditeľka školy
RNDr. Dana Jančinová
RNDr. Dana Jančinová
riaditeľka 1. súkromného gymnázia a SZŠ Bajkalská pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, F
Zástupcovia
Anna Cifrová
Anna Cifrová
zástupkyňa riaditeľky, AJ
Mgr. Eva Jahelková
Mgr. Eva Jahelková
zástupkyňa riaditeľky, Ch
RNDr. Mária Smreková
RNDr. Mária Smreková
zástupkyňa riaditeľky, Ch
PaedDr. Barbora Ulrichová
PaedDr. Barbora Ulrichová
zástupkyňa riaditeľky, D, Et
Učitelia
Mgr. Eva Babejová
Mgr. Eva Babejová
SJ, Et, triedna učiteľka v Owls
Mgr. Simona Baničová
Mgr. Simona Baničová
školská psychologička 1SG, Ps
Mgr. Zuzana Brezovská
Mgr. Zuzana Brezovská
asistentka učiteľa na 1. stupni ZŠ
Anna Cifrová
Anna Cifrová
zástupkyňa riaditeľky, AJ
Mgr. Eva Drozdová
Mgr. Eva Drozdová
AJ, triedna učiteľka v Hikers
Mgr. Andrea Gálová
Mgr. Andrea Gálová
D, Et, ON, triedna učiteľka v Gems
PhDr. Ivona Havelková
PhDr. Ivona Havelková
SJ, triedna učiteľka v Crickets
Mgr. Terézia Hochelová
Mgr. Terézia Hochelová
SJ, AJ, triedna učiteľka v Zingers
Mgr. Katarína Hricová
Mgr. Katarína Hricová
Ch, Pr, triedna učiteľka v Folks
Mgr. Zuzana Hudáková, PhD.
Mgr. Zuzana Hudáková, PhD.
Pr, M, F, triedna učiteľka v Rays
Mgr. Miroslav Husák
Mgr. Miroslav Husák
F, Pr, Tv, triedny učiteľ v Keepers
PhDr. Viera Chytilová
PhDr. Viera Chytilová
NJ, SJ, triedna učiteľka v Dots
Mgr. Eva Jahelková
Mgr. Eva Jahelková
zástupkyňa riaditeľky, Ch
PhDr. Kristína Kačaljaková, PhD.
PhDr. Kristína Kačaljaková, PhD.
školská psychologička SZŠ
Mgr. Viliam Kerekeš
Mgr. Viliam Kerekeš
G, TSV, triedny učiteľ v Team
Mgr. Katarína Kučerová
Mgr. Katarína Kučerová
SJ, AJ, ŠpJ, triedna učiteľka v Jays
Bc. Magdaléna Lederleitnerová
Bc. Magdaléna Lederleitnerová
asistentka učiteľa na 1. stupni ZŠ
Mgr. Sandra Mandáková, DIS art.
Mgr. Sandra Mandáková, DIS art.
asistentka učiteľa na 1. stupni ZŠ
Ing. Mgr. Anna Maňáková
Ing. Mgr. Anna Maňáková
1. stupeň ZŠ, triedna učiteľka v Ideas
Mgr. Lucia Bašista Oriešková
Mgr. Lucia Bašista Oriešková
1. stupeň ZŠ, triedna učiteľka v Lights
Mgr. Lucia Ortutayová, PhD.
Mgr. Lucia Ortutayová, PhD.
Et, TSV, triedna učiteľka v Words
Mgr. Lukáš Petrík
Mgr. Lukáš Petrík
1. stupeň ZŠ
Mgr. Daniel Pollák
Mgr. Daniel Pollák
B, TSV, triedny učiteľ vo Voices
PaedDr. Miroslav Rapant
PaedDr. Miroslav Rapant
AJ, InfV, triedny učiteľ v Pets
Mgr. Agáta Rarogiewiczová
Mgr. Agáta Rarogiewiczová
Inf, triedna učiteľka v Sparks
Mgr. Lucia Regulyová
Mgr. Lucia Regulyová
M, triedna učiteľka v Negotiators
Joshua M. Ruggiero, BA
Joshua M. Ruggiero, BA
AJ, BE, triedny učiteľ v Mice
Mgr. Michal Sivák
Mgr. Michal Sivák
1. stupeň ZŠ, triedny učiteľ v Anchors
RNDr. Mária Smreková
RNDr. Mária Smreková
zástupkyňa riaditeľky, Ch
Mgr. Lucia Štofirová
Mgr. Lucia Štofirová
asistentka učiteľa na 1. stupni ZŠ
Mgr. Jana Šutriepková
Mgr. Jana Šutriepková
B, Ch, triedna učiteľka v Upgrades
PaedDr. Barbora Ulrichová
PaedDr. Barbora Ulrichová
zástupkyňa riaditeľky, D, Et
Mgr. Vladimír Záškvara
Mgr. Vladimír Záškvara
1. stupeň ZŠ, triedny učiteľ v Elfs