Rozlúčka s absolventmi Kontakty

Prehľad tried a ročníkov šk. rok 2023/2024

Z
Základná škola
1. ročník
BEES
2. ročník
ANCHORS
3. ročník
LIGHTS
4. ročník
IDEAS
5. ročník
ELFS
6. ročník
RAYS
7. ročník
WORDS
8. ročník
TEAM
9. ročník
PETS
8
8-ročné gymnázium
1. ročník (príma)
SKIPPERS
2. ročník (sekunda)
NEGOTIATORS
3. ročník (tercia)
KEEPERS
4. ročník (kvarta)
HIKERS
5. ročník (kvinta)
FOLKS
OWLS
6. ročník (sexta)
ZINGERS
MICE
7. ročník (septima)
VOICES
8. ročník (oktáva)
UPGRADES
4
4-ročné gymnázium
1. ročník
2. ročník
3. ročník
JAYS
4. ročník
GEMS