Kontakty

Prehľad tried a ročníkov

Z
Základná škola
1. ročník
ANCHORS
2. ročník
LIGHTS
3. ročník
IDEAS
4. ročník
ELFS
5. ročník
RAYS
6. ročník
WORDS
7. ročník
TEAM
8. ročník
PETS
9. ročník
8
8-ročné gymnázium
1. ročník (príma)
NEGOTIATORS
2. ročník (sekunda)
KEEPERS
3. ročník (tercia)
HIKERS
4. ročník (kvarta)
FOLKS
OWLS
5. ročník (kvinta)
ZINGERS
MICE
6. ročník (sexta)
VOICES
7. ročník (septima)
UPGRADES
8. ročník (oktáva)
SPARKS
4
4-ročné gymnázium
1. ročník
2. ročník
JAYS
3. ročník
GEMS
4. ročník
DOTS
CRICKETS