Rozlúčka s absolventmi Kontakty

Space 2021

Študenti 3. ročnika gymnázia sa v pandémiou poznačenom roku 2021 zúčastnili International Theatre Project (ITP) v rámci medzinárodného projektu PEEP. Mali predstaviť svoje prežívanie učenia sa online, svoje problémy, obavy, ale aj pozitíva, ktoré v tomto čase objavili sami v sebe. Ich stvárnenie a úprimné výpovede budú vždy motivovať, ako z obmedzených možností získať  a vytvoriť to najlepšie, čo sa dá. Stretli sa s podobnými výpoveďami so študentmi z Atén, Bukurešti, Prahy a Hilversumu v Holandsku a zdieľali svoje zážitky, ktoré nie vždy zneli optimisticky. Naši študenti prekvapili práve hľadaním toho najlepšieho v sebe, v okolí a aj v iných ľuďoch a snahou využiť čas a porozumieť viac svetu aj sebe samým.