DOD-1.ročník Kontakty
patern
Vybrané projekty
Space 2021
4
tretí
Projekt triedy Ants
Space 2021

Výpoveď študentov o práci s priestorom počas obdobia pandémie koronavírusu

Autor: Anna Cifrová

Škola očami študentov
4
2021
Študentský film o škole
Škola očami študentov

Film, ktorý pre pandémiu koronavírusu natočili naši studenti pre účel online DOD.

Autori: Tomáš Benko 4. Knights, Krištof Graus 1. Jays

Black lives matter
8
4
tretí/septima ročník
Projekt triedy Ants a Beetles
Black lives matter

Autori: L. Herbecová, A. Jakubíková, K. Murgáčová, D. Ormandy, R. Valentová

Konzultanti: Mgr. Andrea Gálová, Joshua Ruggiero, doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

Ako umenie reflektuje spoločnosť
8
4
tretí ročník/septima Ants a Beetles
Projekt triedy Ants
Ako umenie reflektuje spoločnosť

Autori: O. Dangl, L. Hrušovská, M. Ondriš, S. P. Škultéty, B. Točková

Konzultanti: PhDr. I. Havelková, Mgr. A. Gálová, Mgr. P. Cesnak, PhD., M. Lasica, M. Kičiňová, A. Trizuljak ml.

Nové spôsoby liečby
8
4
tretí ročník/septima Ants a Beetles
Projekt triedy Beetles
Nové spôsoby liečby

Autori: Patrik Chomist, Karolína Mikušková, Šimon Porubčan, Tamara Zvolenská

Konzultanti: Mgr. E. Jahelková, Mgr. D. Pollák, MUDr. E. Mikušková PhD., Mgr. V. Kotrasová

Móda
8
4
druhý ročník
Projekt triedy Jays
Móda

Autori: Tomáš Husarčík, Tamara Sýkorová, Natália Gaburová, Lucia Hegedüšová

Konzultanti: Mgr. Alžbeta Nosková, Mgr. Terézia Hochelová

Vplyv pandémií na spoločnosť
8
4
kvinta
Projekt triedy Voices
Vplyv pandémií na spoločnosť

 Autori: Hana Baťová, Alexandra Sokolovská, Karolína Pissková, Simona Macháliková

Konzultanti: Mgr. T. Hochelová, Mgr. A. Gálová, Mgr. A. Nosková, L. Sprouse

 

      

Geneticky modifikované potraviny
4
Projekt triedy Gems
Geneticky modifikované potraviny

Autori: M. Hitzingerová, R. Kubíková, R Mičová, A. Stroppiana, S. Vichová

Konzultanti: Mgr. Alžbeta Nosková, Mgr. Eva Jahelková, Mgr. Jana Šutriepková

 

Veľké gymnázium

PREHĽAD PROJEKTOV ŠK.ROK 2021/2022

PLAGÁTY VYBRANÝCH PROJEKTOV ŠK.ROK 2021/2022

Príprava

Príprava projektov sa začína brainstormingom študentov, hľadajú témy, ktoré ich aktuálne zaujímajú, a spolu s učiteľmi hľadajú súvislosti a tvoria osnovu zadania. Najdôležitejšie je, aby téma študentov zaujala, podľa toho sa tvoria v triede jednotlivé skupiny. Triedny učiteľ vytvorenie skupín koordinuje. Študenti v čase mimo vyučovania, ale pod dohľadom učiteľov vyhľadávajú pramene a pracujú s literatúrou, navštevujú laboratóriá či iné pracoviská, konzultujú nielen s učiteľmi, ale aj s odborníkmi mimo školy a pripravujú písomnú podobu práce. Táto fáza trvá asi dva mesiace. Výsledkom projektu je ucelené písomné spracovanie témy, ktoré musí spĺňať aj náročné formálne kritériá, obsahuje aj resumé a zoznam kľúčových pojmov a otázok na prezentáciu projektu.

Prezentácia projektov

Na prípravu prednesu, tvorbu pomôcok, plagátov a samotnej prezentácie sú vyčlenené 2 dni z vyučovania. Atmosféra je skvelá, škola žije iným rytmom, študenti si po skupinách pripravujú scenáre svojich vystúpení. Rozhodujúcim okamihom, výsledkom práce skupiny je prezentácia projektu. Cieľom je vysvetliť a naučiť ostatných spolužiakov kľúčové pojmy danej témy. Študenti sa učia obhajovať svoju prácu, vystupovať samostatne, používať pomôcky pri prezentácii, pomáhať si v krízových momentoch, viesť odbornú diskusiu. Prezentácia prác v jednej triede trvá 3 dni. Konzultanti – učitelia pomáhajú viesť diskusiu, pretože základné prezentované fakty sú súčasťou záverečných testov. Študenti sú v jednotlivých predmetoch hodnotení ako skupina. Pritom získavajú percentá navyše, tieto im pomáhajú zlepšiť záverečné hodnotenie v jednotlivých predmetoch. Učitelia vypracujú hodnotenie a toto sa prikladá k jednotlivým projektom.