2% Mravenisko Kontakty

Tajuplné stretnutie s rabínom

Prvý projekt triedy Negotiators bol inšpirovaný životom jednej z najvýznamnejších osobností Bratislavy i celého židovského sveta – rabína Chatama Sofera. Hlavnými zdrojmi projektu boli písomné pramene starého Prešporka, zvyky a tradície judaistickej viery či odborné exkurzie v bratislavskom Starom Meste a v Múzeu židovskej kultúry. Prispôsobením medzipredmetových vzťahov predmetov slovenský jazyk, prírodoveda, matematika, dejepis a geografia vznikla divadelná inscenácia, ktorá bola pozitívne hodnotená i poprednými predstaviteľmi židovskej minority v Bratislave.