2% Mravenisko Kontakty

Čo ma baví

Žiaci triedy OWLS v rámci hodín slohu namiesto slohovej práce obhajovali v študovni školy svoje projekty na tému Čo ma baví. Na projektoch pracovali mesiac a po konzultáciach s vyučujúcou SJL vznikli veľmi zaujímavé výstupy ich práce. Ich práce, v ktorých využili a zdokonalili svoje prezenčne zručnosti nadobudnuté počas predchádzajúceho štúdia. Publikum tvorili nielen spolužiaci, ale aj učitelia školy.

PLÁVANIE .PPT

TANEC .PPT

PODVODNÝ SVET .PPT

APOLON .PPT