DOD-1.ročník Kontakty
patern
Vybrané projekty
Symbol monarchie
Z
8
deviaty
Ocenený v Amua Awards 2013 za najlepší scenár
Symbol monarchie

Trieda: 9. Beacons

Autori: Anna Cifrová, Peter Poch

Tajuplné stretnutie s rabínom
Z
8
príma
PROJEKT O ŽIVOTE CHATAMA SOFERA
Tajuplné stretnutie s rabínom

Trieda: príma Negotiators

Autori: Michal Fedič a žiaci triedy Negotiators

Projekt ŠPORT
Z
8
siedmy ročník
Slovenský projekt triedy Pets
Projekt ŠPORT

Trieda: 7. Pets

Autori: Miroslav Rapant, Eva Babejová a žiaci 7. P

Hikers English projects
Z
8
sekunda
Anglické projekty triedy HIKERS
Hikers English projects

Trieda: príma Hikers

Autori: Eva Drozdová a žiaci Hikers

Stratení v knihách
Z
8
príma
SLOVENSKÝ PROJEKT TRIEDY OWLS
Stratení v knihách

Trieda: príma Owls

Autori: Eva Babejová, Ivica Baratková a žiaci Owls

Unusual sports
Z
8
sekunda
Anglický online projekt
Unusual sports

Trieda: sekunda Folks

Autori: Zoe Knox, Júlia Jurčová, Greta Pancotti a Silvia Dallosová

Little Fat Fighting Hood
Z
8
šiesty
Anglický projekt triedy Dots
Little Fat Fighting Hood

Trieda: 6. Dots

Autori: Miroslav Rapant a žiaci triedy 6. D

Matematik
Z
8
Žiacka filmová produkcia
Matematik

Biografický film zo žiackej produkcie

Autor: Peter Poch

Čo ma baví
Z
8
tercia
VÝKLADY NA HODINÁCH SLOHU
Čo ma baví

Trieda: tercia Owls

Autori: Eva Babejová a žiaci triedy Owls

2. stupeň + malé gymnázium

Príprava

Na začiatku školského roku každý triedny učiteľ v spolupráci so študentmi pripraví hlavnú tému, ktorá vychádza z tematických plánov a integruje niekoľko predmetov. Študenti sa rozprávajú na hodinách o téme s jednotlivými učiteľmi a vytvoria si pracovné skupiny. V nasledujúcich týždňoch pripravujú scenár. Hlavným režisérom celého projektu je triedny učiteľ. Na hodinách výtvarnej výchovy si deti pripravujú kulisy a kostýmy potrebné na prezentáciu projektu. V prípade, že ide o projekt digitálny alebo kombinovaný, pripravujú si digitálny výstup na hodinách informatiky.

Prezentácia projektu

Prezentácie projektov jednotlivých tried prebiehajú postupne v oboch polrokoch školského roku. Predstavenia primánov a sekundánov majú hravejšiu formu, kým tercia a kvarta sú vedené k praktickejšiemu a odbornejšiemu spracovaniu témy. V tejto komplexnej práci sa učitelia snažia rozvíjať schopnosti študentov predniesť svoje vedomosti publiku a zaujať svojím kreatívnym stvárnením témy, pracovať v tíme, vyhľadávať informácie a integrovať ich v zrozumiteľnej podobe.