DOD-1.ročník Kontakty
patern
Vybrané projekty
Tvorba spoločnej animácie (BAB)
Z
štvrtý
Tvorba spoločnej animácie (BAB)

1. stupeň ZŠ

Autor: žiaci triedy 2. Lights a lektori animovanej tvorby

Konštrukcia stroja
Z
štvrtý
Svet práce
Konštrukcia stroja

1. stupeň ZŠ

Autori: Lukáš Petrík a trieda 4. Rays

Zápis prvákov Anchors
Z
prvý
Zápis prvákov Anchors

1. stupeň ZŠ

Autori: Lucia Bašista Oriešková, Zuzana Brezovská

 

Víťazná Supertrieda 2021
Z
tretí
Rád chodím do lesa
Víťazná Supertrieda 2021

1. stupeň ZŠ

Autori: Barbora Žabková a žiaci triedy 3. Rays

Víťazná Supertrieda 2019
Z
3. ročník
Zdravá škola
Víťazná Supertrieda 2019

1. stupeň ZŠ

Autor: Anna Maňáková – triedna učiteľka triedy Team

 

Ako Grinch ukradol Vianoce
Z
štvrtý
Vianočná recitácia
Ako Grinch ukradol Vianoce

1. stupeň ZŠ

Autor: Barbora Žabková – triedna učiteľka triedy Rays

Víťazná Supertrieda 2014
Z
3. Jays
Leonardo da Vinci
Víťazná Supertrieda 2014

1. stupeň ZŠ

Autor: Anna Maňáková – triedna učiteľka triedy Jays

 

Vianočná akadémia
Z
1. - 4.
Vianočná akadémia

1. stupeň ZŠ

Autori: učitelia a asistenti 1. stupňa ZŠ

1. stupeň

Príprava

Na 1. stupni sa snažíme rozvíjať vzťah detí k literatúre, hudbe, spevu, tancu a dramatickým žánrom aj prostredníctvom projektov ako sú vianočná akadémia, program Supertrieda alebo vítanie prvákov. Do niekoľkomesačnej práce sa zapoja vždy všetci žiaci celej triedy. Žiaci v spolupráci s učiteľom a asistentkou vyberajú spoločne námety a témy, ktoré rozpracúvajú do podoby scenára, menia sa na textárov, skladateľov, choreografov, hercov, kostymérov, výrobcov kulís. Učiteľ spolu s asistentkou sú režisérmi celého projektu. Výsledkom spoločných nácvikov je pätnásť- až tridsaťminútové hudobno-dramatické dielko.

Prezentácia projektu

Tak ako profesionáli, aj žiaci predstavujú svoj projekt žiakom iných tried 1. stupňa na generálke. Po nej nasleduje spoločná diskusia a spätná väzba k prezentovanému projektu. Projekty sa prezentujú pred verejnosťou a rodičmi. Vyhotovuje sa záznam, ktorý sa odosiela do súťaží alebo slúži ako učebná pomôcka učiteľom prvého stupňa. Vďaka dramatickým projektom sa darí objaviť schopnosti a zručnosti, o ktorých dieťa možno ani netuší. Naviac zlepšuje u žiakov sebaistotu v riešení komunikačných situácií a v prezentačných zručnostiach.