Kontakty

1. stupeň

Príprava

Na 1. stupni sa snažíme rozvíjať vzťah detí k literatúre, hudbe, spevu, tancu a dramatickým žánrom aj prostredníctvom projektov ako sú vianočná akadémia, program Supertrieda alebo vítanie prvákov. Do niekoľkomesačnej práce sa zapoja vždy všetci žiaci celej triedy. Žiaci v spolupráci s učiteľom a asistentkou vyberajú spoločne námety a témy, ktoré rozpracúvajú do podoby scenára, menia sa na textárov, skladateľov, choreografov, hercov, kostymérov, výrobcov kulís. Učiteľ spolu s asistentkou sú režisérmi celého projektu. Výsledkom spoločných nácvikov je pätnásť- až tridsaťminútové hudobno-dramatické dielko.

Prezentácia projektu

Tak ako profesionáli, aj žiaci predstavujú svoj projekt žiakom iných tried 1. stupňa na generálke. Po nej nasleduje spoločná diskusia a spätná väzba k prezentovanému projektu. Projekty sa prezentujú pred verejnosťou a rodičmi. Vyhotovuje sa záznam, ktorý sa odosiela do súťaží alebo slúži ako učebná pomôcka učiteľom prvého stupňa. Vďaka dramatickým projektom sa darí objaviť schopnosti a zručnosti, o ktorých dieťa možno ani netuší. Naviac zlepšuje u žiakov sebaistotu v riešení komunikačných situácií a v prezentačných zručnostiach.