Zverinec Kontakty
Shape
jún 2024

Jún 2024

3. – 17. 6. záverečné testy – VJZMFO
10. 6. 2. štvrťročný test Sj – HPKT
13. 6. 2. štvrťročný test M – HPKT
15. – 23. 6. Jazykovo-poznávací pobyt Írsko NW
18. 6. klasifikačná konferencia ISCED1
19. 6. klasifikačná konferencia ISCED2
20. 6. klasifikačná konferencia ISCED3
24. – 26. 6. koncoročné výlety
27. 6. športový deň
28. 6. vysvedčenie