Kontakty
Shape
jún 2023

Jún 2023

2. 6. slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení SCD
2. 6. Deň detí – ISCED2
2. – 16. 6. záverečné testy – UGVJZM
do 6. 6. uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – FOHP
8. 6. 2. štvrťročný test Sj – FOHP
12. 6. 2. štvrťročný test M – FOHP
21. 6. klasifikačná konferencia ISCED2
17. – 24. 6. Jazykový pobyt Írsko KT
22. 6. klasifikačná konferencia ISCED3
23. 6. klasifikačná konferencia ISCED1
21. – 26. 6. projektové hodiny VJMZFO
26. 6. Športový deň
27. – 29. 6. koncoročné výlety
30. 6. vysvedčenie