Kontakty
Shape
apríl 2023

Apríl 2023

od 3. 4. záverečné testy SCD
3. 4. Ekoexkurzia Mice
3. – 5. 4. maturitné písomky – náhradný termín
4. 4. Testovanie 9 – náhradný termín
4. 4. STRETNUTIE S RODIČMI FOHTNWR + Sj F – študovňa projekt Aj: 6W – pódium
5. 4. Deň otvorených dverí – príma 8-ročné, 1. ročník 4. ročné
6. – 11. 4. veľkonočné prázdniny
19. – 22. 4. Exkurzia Drážďany (výber UGVJ)
do 20. 4. Goetheho pamätník ISCED2
20. 4. 1. štvrťročný test M – FOHP
24. 4. 1. štvrťročný test Sj – FOHP
24. 4. Ekoexkurzia Mice
25. 4. 15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH ISCED 2,3
26. – 27. 4. cvičné expedície DofE
27. 4. Zápis prvákov
28. 4. školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
29. 4. – 5. 5. Expedícia Slovensko FO