DOD-1.ročník Kontakty
Shape
december 2022

December 2022

od 1. 12. záverečné skúšky – SCDUGVJZM
do 6. 12. uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) SCDUGVJZM

6. 12. DOD 1. ročník SZŠ
od 7. 12. záverečné testy – SCDGU
7. 12. Exkurzia Viedeň Jays
8. 12. Exkurzia Viedeň Voices
8. 12. Shakespearov pamätník – Zichyho palác
9. 12. Vianočná akadémia
od 14. 12. záverečné testy – VJZM
22. 12. Vianočný turnaj – veľké G, vianočné besiedky – malé G, 2. st. SZŠ
od 23. 12. vianočné prázdniny