Zverinec Kontakty
Shape
júl 2024

September 2023

4. 9. – Slávnostné otvorenie šk. roka
6. – 8. 9. ŠVP príma Skippers
6. – 8. 9. Teambuilding 6.R
11. – 14. 9. LTS /letný, turisticko-športový kurz/ Tále, ZM
19. 9. Ekoexkurzia F
od 20. 9. plávanie N (do 31. 1.)
20. 9. Ekoexkurzia O
od 21. 9. korčuľovanie RSE
od 22. 9. Plávanie 1. B ( 2.A od 20. 10.), korčuľovanie IL
29. 9. Ekoexkurzia P
27. 9. DOFE ceremónia pre bronz a striebro
30. 9. stužková slávnosť Upgrades

Október 2023

6. 10. stužková slávnosť Gems
17. 10. STRETNUTIE S RODIČMI: UVJZMFO, NWKRSE, online GHPT + projekt 16.00 SJ S, 17.00 AJ K – študovňa
19. 10. STRETNUTIE S RODIČMI: ILAB
25.-27. 10. prezentácie projektov VJZMFO
26. 10. Halloween 5.E, S
30. , 31. 10. jesenné prázdniny

November 2023

6. 11. 1. štvrťročný test M – HPKT
6. – 10. 11. iBobor
7. 11 Ekoexkurzia O
8. – 14. 11 projekt PEEP hostia Bukurešť, Praha, Atény
9. 11. Ekoexkurzia F
9. 11 1. štvrťročný test SJ – HPKT
Erasmus Atény výber UGJV
16. 11. školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
15. 11. školské kolo Aj olympiády
21. 11. Exkurzia Viedeň Owls
22. 11. DOD 1.ročník ZŠ
22. 11. školské kolo geografickej olympiády 2. stupeň
23. 11. školské kolo Shakespearov pamätník
23. 11. školské kolo Nj olympiády
27. 11. DOD 1.ročník ZŠ
28. 11. STRETNUTIE S RODIČMI PKTWSRE + projekty: 16.00 AJ R – pódium, 17.00 AJ T – študovňa, SJ P – klub Jednaesge
29. 11. Exkurzia Viedeň Folks
30. 11. STRETNUTIE S RODIČMI: ILAB

December 2023

do 1. 12.  2. priebežné testy – UGVJZMFO
od 4. 12. záverečné skúšky – UGVJZMFO
5. 12. STRETNUTIE S RODIČMI UGVJZMFOHN + projekty: SJ H – klub Jednaesge, SJ N – pódium
6. 12. DOD 1.ročník ZŠ
od 7. 12. záverečné testy – UGVJ
8. 12. školské kolo dejepisnej olympiády 2. stupeň
8. 12. Vianočná akadémia
11. 12. Shakespearov pamätník – SND
od 18. 12. záverečné testy – ZMFO
22. 12. Vianočný turnaj – veľké gymnázium, vianočné besiedky – malé gymnázium + 2. stupeň ZŠ
od 23. 12. Vianočné prázdniny

Január 2024

do 7. 1. Vianočné prázdniny
9. – 19. záverečné testy UGVJZMFO
15. 1. 2. štvrťročný test Sj – HPKT
16. 1. školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED 1
18. 1. 2. štvrťročný test M – HPKT
23. 1. klasifikačná konferencia ISCED1
24. 1. klasifikačná konferencia ISCED2
25. 1. klasifikačná konferencia ISCED3
31. 1. vysvedčenie

Február 2024

1. 2. Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
od 6. 2. plávanie R
od 7. 2. korčuľovanie N (S, E pokračuje)
6. 2. školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED 2, 3
7. 2. Deň otvorených dverí – príma 8-ročné, 1.ročník 4-ročné
8. 2. 1. pomoc DofE
11. – 16. 2. lyžiarsky kurz FO, Chopok
16. 2. školské kolo geografickej olympiády 3. stupeň
18. – 23. 2. lyžiarsky kurz KT, Kubínska hoľa
21. 2. Deň otvorených dverí – príma 8-ročné, 1.ročník, 4-ročné
25. 2. – 1. 3. lyžiarsky kurz HP, Chopok

Marec 2024

4. – 8. 3.  jarné prázdniny
12. 3. UG maturitné písomky EČ,PFIČ SJ
13. 3. UG maturitné písomky EČ,PFIČ AJ, NJ
14. 3. UG maturitné písomky EČ M
19. 3. DOFE ceremónia pre zlato
Matematický klokan – ISCED1, ISCED2
20. 3. Testovanie 9 – H, 9. P
21. 3. STRETNUTIE S RODIČMI: ILAB
21. 3. Mladý novinár ISCED3
do 22. 3. 1. priebežné testy – UGVJZMFO
26. 3. STRETNUTIE S RODIČMI UGVJZMFO NW+ projekt AJ N – pódium, AJ W – študovňa
27. 3. Ekoexkurzia F
28. 3. – 2. 4. veľkonočné prázdniny

Apríl 2024

28. 3. – 2. 4. Veľkonočné prázdniny
3. 4. školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
4. 4. Testovanie 9 – H, 9. P – náhradný termín
od 4. 4. záverečné testy UG
9. – 11. 4. UG maturitné písomky – náhradný termín
10. 4. Ekoexkurzia O
12. 4. Goetheho pamätník ISCED2
15. 4. 1. štvrťročný test M – HPKT
16. 4. STRETNUTIE S RODIČMI HPKTRSE + projekt SJ R – pódium
18.4. 1. štvrťročný test SJ – HPKT
20. – 27. 4. Jazykový pobyt Lindau KT
22. – 23. 4. cvičné expedície DofE bronz
23. 4. Ekoexkurzia F
24. –  26. 4. cvičné expedície DofE striebro
23. – 26. 4. Exkurzia Drážďany, výber VJ
25. 4. Zápis prvákov

Máj 2024

do 2. 5. záverečné testy UG
2. 5. PRIJÍMAČKY 8-ročné a 4-ročné G
2. 5. Ekoexkurzia O
6. 5. klasifikačná konferencia UG
6. 5. PRIJÍMAČKY 8-ročné a 4-ročné G, 9. P
10. – 15. 5. Expedícia Slovensko HP
do 10. 5. 2. priebežné testy – VJZMFO
10. 5. rozlúčka V s U, J s G
od 13. 5. záverečné skúšky – VJMZFO
13. – 17. 5. akademický týždeň UG
14. 5. STRETNUTIE S RODIČMI VJZMFO HPKTNWRSE + projekt 16.00 AJ E, 17.00 AJ S – pódium
15. 5. – 17. 5 kvalifikačné expedície DofE striebro
16. 5. STRETNUTIE S RODIČMI: ILAB
20. – 22. 5. maturity UG
od 21. 5. záverečné testy – VJ
23. 5. slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení UG
23. – 24. 5. kvalifikačné expedície DofE bronz
27. – 31. 5. ŠVP Vršatec – BAL
od 28. 5. záverečné testy – MZFO
30. 5. Deň detí – ISCED2

 

Jún 2024

3. – 17. 6. záverečné testy – VJZMFO
10. 6. 2. štvrťročný test Sj – HPKT
13. 6. 2. štvrťročný test M – HPKT
15. – 23. 6. Jazykovo-poznávací pobyt Írsko NW
18. 6. klasifikačná konferencia ISCED1
19. 6. klasifikačná konferencia ISCED2
20. 6. klasifikačná konferencia ISCED3
24. – 26. 6. koncoročné výlety
27. 6. športový deň
28. 6. vysvedčenie

Júl 2024

Letné prázdniny

August 2024

Letné prázdniny