Kontakty
Shape
jún 2023

September 2022

5. 9. slávnostné otvorenie šk. roka
7. – 9. projektové hodiny v rozvrhu UGVJZM
7. – 9. ŠVP príma N
do 16. 9. voľby hovorcov tried
12. 9. MATURITA 14.00 SJ, 15.00 INF
13. 9. MATURITA 14.00 AJ, 15.00 M
12. – 15. 9. LTS VJ Tále
do 16. 9. výber predmetu do 100% projekty UG
16. 9. Dobrovoľníctvo VJ
19. 9. Ekoexkurzia Zingers
20. 9. 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV 2.,3. stupeň
21. 9. Ekoexkurzia Mice
od 22. 9. plávanie 1. A, 2. L, plávanie KW, korčuľovanie KWNR
22. 9. Ekoexkurzia Owls
do 23. 9. kontrola prvej verzie textu projektu ZM
23. 9. 18.00 30. výročie 1SG, jedáleň vyhradená, neobeduje sa, 1. stupeň sa učí 1. – 5.h
26. 9. 15.00 MZ 1. stupeň
27. 9. 15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
do 30. 9. odovzdanie podkladov projektov konzultantom – UGVJZM
do 30. 9. triedni a konzultanti projektov UGVJZM odovzdajú zoznam projektov
do 30. 9. podanie maturitnej prihlášky SCD
do 30. 9. kontrola prvej verzie textu projektu UGVJ
30. 9. stužková Sparks

Október 2022

4. 10. 15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH UČITEĽOV ISCED2,3
do 7. 10. 1. priebežné testy – SCDUGVJZM
8. 10. stužková Dots
11. 10. STRETNUTIE S RODIČMI: SCDUGVJZM, FOHPKTNWR + projekt SJ: N – pódium
13., 14.10. Nehodnotiace pozorovania, návšteva z proaktívnych škôl
15. 10. stužková Crickets
17. – 19. 10. ŠVP 6. Words
18. 10. 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
19. 10. MZ 1. stupeň
do 20. 10 VJZM odovzdať projekty
21., 24. 10. príprava prezentácií UGVJZM
25.- 27. 10. prezentácie projektov UGVJZM
26. 10. Halloween
28.,31. 10. jesenné prázdniny

November 2022

2. 11. školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
3. 11. 1. štvrťročný test M – FOHP
4. 11. UG odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
4. 11. Ekoexkurzia Mice
5. – 12. 11. projekt PEEP
do 8. 11. písomné hodnotenie projektov VJZM
7. 11. 1. štvrťročný test SJ – FOHP
8. 11. 15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH ISCED 2,3
9. 11. DOD 1. ročník SZŠ
9. 11. Ekoexkurzia Zingers
do 14. 11. písomné hodnotenie projektov UG
14. 11. Exkurzia Viedeň Zingers
15. 11. Exkurzia Viedeň Mice
do 18. 11. školské kolo Aj olympiády
22. 11. STRETNUTIE S RODIČMI FHPKNWR
+ projekty: Sj 6W – pódium, Aj H – študovňa
23. 11. DOD 1. ročník SZŠ
24. 11. STRETNUTIE S RODIČMI ALIE
do 25. 11. školské kolo Nj olympiády
24. 11. školské kolo Shakespearov pamätník
do 25. 11. 2. priebežné testy – SCDUGVJZM
28. 11. 15.00 MZ 1.stupeň
29. 11. STRETNUTIE S RODIČMI SCDUGVJZM, OT+ projekty: Aj 7T- študovňa, Sj O – klub

December 2022

od 1. 12. záverečné skúšky – SCDUGVJZM
do 6. 12. uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) SCDUGVJZM

6. 12. DOD 1. ročník SZŠ
od 7. 12. záverečné testy – SCDGU
7. 12. Exkurzia Viedeň Jays
8. 12. Exkurzia Viedeň Voices
8. 12. Shakespearov pamätník – Zichyho palác
9. 12. Vianočná akadémia
od 14. 12. záverečné testy – VJZM
22. 12. Vianočný turnaj – veľké G, vianočné besiedky – malé G, 2. st. SZŠ
od 23. 12. vianočné prázdniny

Január 2023

do 8. 1. vianočné prázdniny
do 13. 1. uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – FOHP
10. – 20. 1. záverečné testy SCDUGVJZM
16. 1. školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED1
16. 1. 2. štvrťročný test Sj – FOHP
19. 1. 2. štvrťročný test M – FOHP
24. 1. klasifikačná konferencia ISCED1
24. 1. stretnutie DofE
25. 1. klasifikačná konferencia ISCED2
26. 1. klasifikačná konferencia ISCED3
31. 1. vysvedčenie

Február 2023

6. 2. školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3
6. 2. 15.00 MZ 1.stupeň
7. 2. 15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH ISCED 2,3
7., 8. 2. 1. pomoc DofE
8. 2. Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4. ročné
12. – 17. 2. lyžiarsky kurz MZ, Chopok (Dano)
20. – 24. 2. jarné prázdniny

26. 2. – 3. 3. lyžiarsky kurz HP (Vilo), Kubínska hoľa
28. 2. – 15.00 – stretnutie vedúcich PK

 

Marec 2023

1. 3. Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4. ročné
5. – 10. 3. lyžiarsky kurz OF, Chopok (Štefan)
13. 3. PON 15.00 – STRETNUTIE UČITEĽOV + školenie administrátorov maturity
14. 3. SCD maturitné písomky EČ,PFIČ SJ
15. 3. SCD maturitné písomky EČ,PFIČ AJ, NJ
16. 3. SCD maturitné písomky EČ M
16. 3. STRETNUTIE S RODIČMI ALIE
Matematický klokan – ISCED1, ISCED2
20. 3. 15.00 MZ 1. stupeň
21.3. 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV
22. 3. Testovanie 9 – O
23. 3. Mladý novinár ISCED3
do 24. 3. 1. priebežné testy – SCDUGVJZM
28. 3. STRETNUTIE S RODIČMI SCDUGVJZM, KP
+ projekt Sj: K – pódium, Aj 8P – klub Jednaesge
31. 3. Ekoexkurzia Zingers

Apríl 2023

od 3. 4. záverečné testy SCD
3. 4. Ekoexkurzia Mice
3. – 5. 4. maturitné písomky – náhradný termín
4. 4. Testovanie 9 – náhradný termín
4. 4. STRETNUTIE S RODIČMI FOHTNWR + Sj F – študovňa projekt Aj: 6W – pódium
5. 4. Deň otvorených dverí – príma 8-ročné, 1. ročník 4. ročné
6. – 11. 4. veľkonočné prázdniny
19. – 22. 4. Exkurzia Drážďany (výber UGVJ)
do 20. 4. Goetheho pamätník ISCED2
20. 4. 1. štvrťročný test M – FOHP
24. 4. 1. štvrťročný test Sj – FOHP
24. 4. Ekoexkurzia Mice
25. 4. 15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH ISCED 2,3
26. – 27. 4. cvičné expedície DofE
27. 4. Zápis prvákov
28. 4. školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
29. 4. – 5. 5. Expedícia Slovensko FO

Máj 2023

29. 4. – 5. 5. Expedícia Slovensko FO
od 2. 5. záverečné skúšky – UGVJMZ
4. 5. PRIJÍMAČKY 8-ročné
5. 5. Ekoexkurzia Zingers
9. 5. PRIJÍMAČKY 8-ročné
10. – 11. 5. kvalifikačné expedície DofE
do 11. 5. záverečné testy SCD
13. – 20. 5. Jazykový pobyt Lindau HP
15. 5. klasifikačná konferencia SCD
15. 5. 15.00 MZ 1. stupeň
16. 5. STRETNUTIE S RODIČMI FOKTNWR
+ projekty: Aj N – pódium, Aj 5R – pódium
17. 5. Testovanie 5R
do 18. 5. 2. priebežné testy – SCDUGVJZM
18. 5. STRETNUTIE S RODIČMI ALIE
19. 5. rozlúčka U s S, G s CD
do 21. 5. uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – UGVJZM
22. – 26. 5. akademický týždeň SCD
od 22. 5. záverečné testy – UG
23. 5. STRETNUTIE S RODIČMI UGVJZMHP
26. 5. Ekoexkurzia Owls
29. – 31. 5. maturity SCD
od 30. 5. záverečné testy – VJMZ

Jún 2023

2. 6. slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení SCD
2. 6. Deň detí – ISCED2
2. – 16. 6. záverečné testy – UGVJZM
do 6. 6. uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – FOHP
8. 6. 2. štvrťročný test Sj – FOHP
12. 6. 2. štvrťročný test M – FOHP
21. 6. klasifikačná konferencia ISCED2
17. – 24. 6. Jazykový pobyt Írsko KT
22. 6. klasifikačná konferencia ISCED3
23. 6. klasifikačná konferencia ISCED1
21. – 26. 6. projektové hodiny VJMZFO
26. 6. Športový deň
27. – 29. 6. koncoročné výlety
30. 6. vysvedčenie

Júl 2023

Letné prázdniny

August 2023

Letné prázdniny

September 2023

Kalendár udalostí na šk. rok 2023/2024 zverejníme koncom augusta.

Október 2023

Kalendár udalostí na šk. rok 2023/2024 zverejníme koncom augusta.

November 2023

Kalendár udalostí na šk. rok 2023/2024 zverejníme koncom augusta.

December 2023

Kalendár udalostí na šk. rok 2023/2024 zverejníme koncom augusta.