Kontakty

Predmet výtvarná výchova plynulo nadväzuje na výtvarnú výchovu v nižšom ročníku. Naďalej vychádza z autentických skúseností žiaka, získaných výtvarnou činnosťou – z intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania sa. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci veku ustupuje spontánny prístup k vyjadrovaniu seba samého a vyjadrovaniu vonkajších podnetov. Väčšina žiakov v tomto období stráca svoju prirodzenú výrazovosť. VV by sa mala podieľať na tejto transformácii.

Výtvarná alchýmia je inovatívny postup vo výučbe kreatívnych aktivít v rámci výchovy umením. Žiaci na prvom stupni ZŠ sa venovali výrobe farieb za pomoci prírodných pigmentov, ktoré deti získali napríklad z korenín, kávy alebo čaju. Každý mal možnosť si pripraviť svoj odtieň, deti experimentovali a maľovali s netradičnými pipetami. V ateliéri vzniklo improvizované výtvarné laboratórium na výrobu kreatívnych diel a naši alchymisti vytvorili nielen krásne, ale aj voňavé umelecké diela.

Jana Dundová, učiteľka výtvarnej výchovy

Vesmír:  Na tému vesmír očami detí sme pracovali paralelne s viacerými triedami. Žiaci mali za úlohu stvárniť vesmírnu tému podľa vlastnej fantázie za použitia rôznych výtvarných techník. Spojili kresbu, maľbu, experiment a vlastné kreatívne myslenie. Vznikli výtvarne veľmi zaujímavé výtvarné diela kombinovanou technikou, z ktorých sme vybrali favoritov pre súťaž, ktorú usporiadala Slovenská ústredná hvezdáreň.

Jana Dundová, učiteľka výtvarnej výchovy

Upcycling: na hodinách výtvarnej výchovy sme sa venovali vytváraniu vlastnej kreatívnej módy. Vyskúšali sme si inverznú techniku batikovania tričiek, vo svete zvanú taktiež ako bleach. Ide o bielenie alebo vyberanie pigmentu z tmavého textilu pomocou bielidla. Žiaci použili koncentrovaný čistič na báze chlóru s vôňou, ktorý má výraznejšie výsledky. Každý zo žiakov si priniesol staršie tričko, ktoré takto dostalo novú podobu a moderný kreatívny vzhľad. Za pomoci vlastných nápadov, šablón a kreatívneho myslenia vznikli pozoruhodné kúsky oblečenia.

Jana Dundová, učiteľka výtvarnej výchovy

Repliky Milana Laluhu. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy robili repliku vybraného diela Milana Laluhu – umelca slovenskej moderny. Skúšali a cvičili si štylizované farebné plochy s farebnými tieňovanými prechodmi.

Pavol Cesnak, učiteľ výtvarnej výchovy

Bubble art je experimentálna technika maľovania, kde autor pracuje s bublinami, ktoré sú vytvorené roztokom saponátu, farebného pigmentu a vody. Tvorca pracuje v štýle pokus-omyl a svoje dielo čiastočne ovláda, no z veľkej časti je to o náhode. Je to ideálna technika na rozvoj kreatívneho myslenia, podnietenia tvorivých schopností dieťaťa a práce s farbou.

Jana Dundová, učiteľka výtvarnej výchovy

Surrealizmus. Žiaci robili dve práce na tému surrealizmu. Prvá bola replika diela vybraného surrealistického maliara a druhá vlastná originálna verzia inšpirovaná dielami surrealistov.