Kontakty

Anglický jazyk chápeme ako nástroj myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo sa vo vyučovaní jazyka premieta do preferovania rozvoja komunikačných kompetencií, ktoré budú teoretickým aj praktickým východiskom rozvíjania sa žiakov v ostatných vyučovacích predmetoch.

Cieľom vyučovania anglického jazyka je rozvíjanie komunikačných schopností žiakov: podpora sebadôvery každého žiaka osvojiť si vedomosti a nadobudnúť kompetencie pre celoživotné vzdelávanie, pripraviť žiakov na pochopenie vzdelávania v príslušnom jazyku, postupné osvojenie si jazyka ako prostriedku na získavanie a odovzdávanie informácií.

Jazykovo-poznávacie pobyty v anglicky hovoriacich krajinách: Siedmaci a sekundáni sa vrátili z jazykovo-poznávacieho pobytu v írskych mestách Galway a Bray. Okrem netradičných hodín anglického jazyka v ATC škole či v Bridge Mills spoznávali kultúru anglicky hovoriacej krajiny, absolvovali úžasné výlety do prírody a spoznali tie najnavštevovanejšie skvosty týchto miest. Okrem iného utužili triedne vzťahy a tiež sa zabavili. Medzi najkrajšie výlety isto patrili Kilkenny, Aranské ostrovy, Moherové útesy či hlavné mesto Dublin.

FOTOGALÉRIA 8-dňového pobytu v GALWAY
FOTOGALÉRIA 8-dňového pobytu v BRAY 2023

Miroslav Rapant a Michal Torma, učitelia anglického jazyka

Vlogging: Počas hodín anglického jazyka sme sa so žiakmi rozprávali o tom ako vyzerá ich bežný deň počas školského roka. Jednou z aktivít bolo aj vytvorenie vlogu, v ktorom žiaci predstavili to, ako trávia dni.

Adam Varga, učiteľ anglického jazyka

Písanie esejí v cudzom jazyku: Esej býva pre študentov často vďačnou výzvou, ktorú radi prijmú. Obzvlášť pri úvahách, kde sa pisateľ eseje môže úplne otvoriť a preniesť svoje myšlienky na papier.

Ukážky prác septimánov: A birthday party, An ideal school,  My dream residence, People and Society

Michal Torma, učiteľ anglického jazyka

Ukážky prác kvintánov: For and against essay, Changes, A letter to newspaper, A blog post about an event

Joshua Ruggiero, lektor anglického jazyka

Projektové vyučovanie: má u nás dlhoročnú tradíciu. Prebieha na všetkých troch úrovniach štúdia v slovenskom i anglickom jazyku. Nasledujúce video je ukážkou výstupu projektového vyučovania v anglickom jazyku v sekunde. Viac sa o projektoch dozviete v samostatnej rubrike nášho webu, venovanej výlučne projektovému vyučovaniu.

Miroslav Rapant, učiteľ anglického jazyka