Zverinec Kontakty
Výstupy z vyučovania

Vyučovanie na našej škole prebieha rôznymi vyučovacími formami. Od klasického vyučovania v triede cez projektové vyučovanie, pokusy v špeciálnych laboratóriách, exkurzie, expedície v zahraničí až po online či hybridné vyučovanie. Ponúkame vám pohľad na zopár zaujímavých výstupov z našich vyučovacích hodín, a to z viacerých predmetov.