Zverinec Kontakty

OSLAVA 30. VÝROČIA ZALOŽENIA ŠKOLY
1. súkromné gymnázium v Bratislave oficiálne oslávilo 30. výročie založenia školy v podobe večerného koncertu s banketom v areáli školy. Udalosti sa okrem zriaďovateliek a hostiteliek školy Dany Jančinovej, Márie Smrekovej a Anny Cifrovej zúčastnili absolventi nášho gymnázia, pedagógovia, priatelia školy a ďalší pozvaní hostia. Bolo to príjemné stretnutie, kde na začiatky a vývoj školy zúčastnení spomínali popri hudbe skupín Zhoda náhod (Michal, Patrik a Oskar z triedy Zingers), Nekosené lúky (absolventi Raimund, Jakub a Martin z triedy Champions a Andrej z Diamonds) a The Anyone, ktorej manažérom je Peter Poch – absolvent triedy Ravens. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, blahoželania a za vytvorenie neopakovateľnej atmosféry hodnej tejto slávnostnej chvíle.

FOTOGALÉRIA OSLAVY 30. VÝROČIA ZALOŽENIA ŠKOLY
30 ROKOV 1SG /školský klip/

VIANOČNÝ PUNČ
Vianočný punč pre absolventov školy je výročná akcia, pri ktorej sa stretávajú absolventi školy na neformálnom posedení v adventnom období. Akcia je vždy oznamovaná verejne, na FB účte 1. súkromného gymnázia v Bratislave a zároveň vo FB skupine 1SG Alumni.

Prvý 1. SG ALUMNI EVENT
Debata na tému KLASICKÉ vs. MODERNÉ MÉDIÁ sa uskutočnila 9. októbra 2019 v klube Jednaesge. Privítali sme zaujímavých hostí: Silviu Májeskú – programovú riaditeľku TV Markíza, Mateja Sajfu Cifru – youtubera a moderátora a Vlada Kureka – kreatívneho riaditeľa Triad Advertising. Bol to príjemný čas strávený v kruhu priateľov.

OSLAVA 25. VÝROČIA ZALOŽENIA ŠKOLY
Oslava 25. výročia založenia školy sa konala 2. septembra 2016 v areáli školy na Bajkalskej 20 v Bratislave. Program obsiahol Bubnovú show, privítanie Matejom Sajfa Cifrom, koncert skupiny Backwards, ktorého managerom je náš absolvent Peter Poch z triedy Ravens. Pri tejto príležitosti sa konala aj premiéra filmu 25 rokov 1SG /jednaesge/, v réžii Petra Pocha.

PRVÉ 1SG ALUMNI STRETNUTIE
Konalo sa 29. mája 2019 v priestoroch školy v klube Jednaesge. Zorganizovali ho absolventi Ján Wallo, Erik Schwarcz, Tibor Fóti a riaditeľka školy Dana Jančinová. Cieľom stretnutia bolo predstaviť Občianske združenie 1SG Alumni, motivovať čo najviac Alumni a učiteľov do 1SG FB Alumni skupiny, a tým posilniť komunikáciu medzi členmi, prijať nových členov do organizačného tímu, navrhnúť štýl a aktivity, akými je možné pomôcť škole a vedeniu vytvárať čo najlepšie prostredie pre žiakov.

OSLAVA 20. VÝROČIA ZALOŽENIA ŠKOLY
Dňa 11. novembra 2010 sa konala oficiálna oslava 20. výročia založenia 1SG v divadle DPOH v Bratislave. Pozvanie okrem absolventov školy a terajších či predošlých pedagógov školy prijali aj známe osobnosti ako napríklad Ján Budaj, Matej Cifra a Ján Gordulič. Po kultúrnom programe nasledovala spoločná recepcia.

FOTOGALÉRIA Z OSLAVY 20. VÝROČIA ZALOŽENIA 1SG