Kontakty
Výchova k dobrovoľníctvu
VÝCHOVA K DOBROVOĽNÍCTVU

Dobrovoľníctvo považujeme za spoločnú hodnotu školy, ku ktorej študentov vedieme na všetkých stupňoch štúdia.  Dlhodobo otvárame našu školu širšiemu okoliu, ponúkame študentom priestor spoznať rôznorodosť spoločnosti a okolitého sveta. Prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít ich vedieme k občianskej zaangažovanosti, aktivizmu, prosociálnosti a zodpovednosti za stav životného prostredia, ale aj k schopnosti meniť veci okolo seba. Dobrovoľníctvo z výchovno-pedagogického hľadiska predstavuje zážitkový spôsob učenia sa v neformálnom prostredí. Študenti sa učia vlastnou skúsenosťou, rozvíjajú empatiu, komunikáciu, líderstvo, schopnosť mapovať potreby, hľadať riešenia a organizovať si čas.

V školskom vzdelávacom programe máme rozpracovanú koncepciu výchovy k dobrovoľníctvu, ktorú prispôsobujeme aktuálnym potrebám a trendom vzdelávania. Dobrovoľnícke aktivity sú prirodzenou súčasťou triednických aktivít vo všetkých ročníkoch. Podieľajú sa na nich nielen študenti, ale aj učitelia a rodičia. Od roku 2009 realizujeme v 2. ročníku 4-ročného gymnázia a 6. ročníku 8-ročného gymnázia dobrovoľníctvo ako súčasť predmetu etická výchova. Študenti tak počas školského roka odpracujú 12 hodín pre blízku komunitu. Aktivity majú rôznu formu aj zameranie. Realizujeme nesystematické dobrovoľníctvo (príležitostné – finančné a humanitárne zbierky), systematické (návšteva domova seniorov, varenie gulášu pre ľudí bez domova), alebo servis learning – služba komunite a učenie sa žiakov (IT kurz pre seniorov).

Kontakt:
ANDREA GÁLOVÁ, andrea.galova@1sg.sk
BARBORA ULRICHOVÁ, barbora.ulrichova@1sg.sk

FOTOGALÉRIA VÝCHOVA K DOBROVOĽNÍCTVU