Kontakty
4. mája 2023

Pre každého z rodičov sú pokladmi ich deti. Ako učitelia sme im vďační, keď sa nám tiež podarí ten poklad objaviť.

Jedným takýmto pokladom je študentka maturitného ročníka, konkrétne triedy Crickets, ktorá v tohtoročnom finále Olympiády v nemeckom jazyku po dvoch rokoch zopakovala úspech a vyhrala celoštátne kolo v kategórii 2C. Je to kategória, v ktorej súťažia žiaci bilingválnych sekcií gymnázií,  ktorí absolvovali dlhší pobyt v nemecky hovoriacej krajine. Taktiež žiaci, ktorých aspoň jeden z rodičov je tzv. Muttersprachler, skrátka žiaci, ktorí majú oveľa intenzívnejší kontakt s jazykom súťaže než žiaci našej školy, ktorí vzhľadom na časovú dotáciu štandardne dosahujú úroveň B1.

Tajomstvo úspechu Kataríny Karovičovej spočíva v jej neúnavnej práci počas každej hodiny. Často sa pýta: V čom sa ešte môžem zlepšiť? Jazyk ovláda na výbornej úrovni, pracuje v malej skupinke so spolužiakmi na úrovni C1. K témam ústnej časti sa vyjadruje s nadhľadom a štruktúrovane, dokáže zdôvodniť svoj postoj a argumentovať počas živej diskusie. Na hodinách je ohľaduplná voči svojim spolužiakom a ochotne s nimi spolupracuje. Naviac je aj veľmi skromná.

Máme z nej veľkú radosť a gratulujeme jej.

Ewa Marková, učiteľka nemeckého jazyka

Shape Shape Shape Shape Shape
Ďalšie novinky
Image
14
jún
2024
Úspechy v dejepisnej a geografickej olympiáde
Rok sa s rokom stretol a my sme opäť s radosťou ocenili úspešných riešiteľov v dejepisnej...
Image
11
jún
2024
1SG Trojboj
Tento školský rok sme obnovili našu školskú športovú súťaž – Trojboj.  Žiaci si zmerali sily...
Image
31
máj
2024
MDD 2024
Oslava MDD na 2. stupni našej ZŠ a malého gymnázia prebehla vo štvrtkové dopoludnie v...