Kontakty
4. mája 2023

Pre každého z rodičov sú pokladmi ich deti. Ako učitelia sme im vďační, keď sa nám tiež podarí ten poklad objaviť.

Jedným takýmto pokladom je študentka maturitného ročníka, konkrétne triedy Crickets, ktorá v tohtoročnom finále Olympiády v nemeckom jazyku po dvoch rokoch zopakovala úspech a vyhrala celoštátne kolo v kategórii 2C. Je to kategória, v ktorej súťažia žiaci bilingválnych sekcií gymnázií,  ktorí absolvovali dlhší pobyt v nemecky hovoriacej krajine. Taktiež žiaci, ktorých aspoň jeden z rodičov je tzv. Muttersprachler, skrátka žiaci, ktorí majú oveľa intenzívnejší kontakt s jazykom súťaže než žiaci našej školy, ktorí vzhľadom na časovú dotáciu štandardne dosahujú úroveň B1.

Tajomstvo úspechu Kataríny Karovičovej spočíva v jej neúnavnej práci počas každej hodiny. Často sa pýta: V čom sa ešte môžem zlepšiť? Jazyk ovláda na výbornej úrovni, pracuje v malej skupinke so spolužiakmi na úrovni C1. K témam ústnej časti sa vyjadruje s nadhľadom a štruktúrovane, dokáže zdôvodniť svoj postoj a argumentovať počas živej diskusie. Na hodinách je ohľaduplná voči svojim spolužiakom a ochotne s nimi spolupracuje. Naviac je aj veľmi skromná.

Máme z nej veľkú radosť a gratulujeme jej.

Ewa Marková, učiteľka nemeckého jazyka

Shape Shape Shape Shape Shape
Ďalšie novinky
Image
22
sep
2023
Študentské voľby do NR SR
Na škole už prebehli simulované voľby do NR SR, ktoré organizovali triedy Voices a Jays....
Image
5
sep
2023
Otvorenie šk. roka 2023/2024
Školský rok 2023/2024 je v poradí už tridsiaty druhý. Dnes sme privítali 1. BEES, ktorú...
Image
28
júl
2023
Zlato z Pakistanu!
Zlaté medaily z IYPT v Pakistane IYPT (International Young Physicists Tournament – Medzinárodný turnaj mladých...