Kontakty
4. mája 2023

Pre každého z rodičov sú pokladmi ich deti. Ako učitelia sme im vďační, keď sa nám tiež podarí ten poklad objaviť.

Jedným takýmto pokladom je študentka maturitného ročníka, konkrétne triedy Crickets, ktorá v tohtoročnom finále Olympiády v nemeckom jazyku po dvoch rokoch zopakovala úspech a vyhrala celoštátne kolo v kategórii 2C. Je to kategória, v ktorej súťažia žiaci bilingválnych sekcií gymnázií,  ktorí absolvovali dlhší pobyt v nemecky hovoriacej krajine. Taktiež žiaci, ktorých aspoň jeden z rodičov je tzv. Muttersprachler, skrátka žiaci, ktorí majú oveľa intenzívnejší kontakt s jazykom súťaže než žiaci našej školy, ktorí vzhľadom na časovú dotáciu štandardne dosahujú úroveň B1.

Tajomstvo úspechu Kataríny Karovičovej spočíva v jej neúnavnej práci počas každej hodiny. Často sa pýta: V čom sa ešte môžem zlepšiť? Jazyk ovláda na výbornej úrovni, pracuje v malej skupinke so spolužiakmi na úrovni C1. K témam ústnej časti sa vyjadruje s nadhľadom a štruktúrovane, dokáže zdôvodniť svoj postoj a argumentovať počas živej diskusie. Na hodinách je ohľaduplná voči svojim spolužiakom a ochotne s nimi spolupracuje. Naviac je aj veľmi skromná.

Máme z nej veľkú radosť a gratulujeme jej.

Ewa Marková, učiteľka nemeckého jazyka

Shape Shape Shape Shape Shape
Ďalšie novinky
Image
2
jún
2023
MDD 2023
👍⚽️🏀 MDD 2023 bol opäť celoškolskou akciou, ktorá spojila nielen triedne kolektívy, ale aj celú...
Image
26
máj
2023
Deň Zeme
Deň Zeme je pre študentov každoročne časom, keď sa viac ako inokedy snažia vnímať a...
Image
22
máj
2023
Jazykovo-poznávací pobyt v Lindau
Triedy 8. Pets a kvarta Hikers spolu s Evou Drozdovou, Drahoslavou Rapantovou a organizátorkou pobytu...