DOD-1.ročník Kontakty
6. októbra 2022

Cena vojvodu z Edinburgu (DofE) je prestížne medzinárodné ocenenie, ktoré majú možnosť získať študenti s vysokou motiváciou pracovať na sebarozvoji. Takí, čo prijímajú nové výzvy a vytrvalo sa posúvajú vpred v aktivitách, ktoré si sami na začiatku cyklu zvolia. Dňa 6. októbra 2022 si cenu DofE prebralo 32 študentov našej školy. Slávnostná ceremónia odovzdávania cien sa konala v aule gymnázia Laca Novomeského na Tomášikobvej ulici v Bratislave. Strieborným dofákom Andrejovi Palkocimu, Helene Kočanovej a Valentíne Malichovej srdečne blahoželáme, rovnako ako aj ďalším 29-tim bronzovým úspešným dofákom, ktorí sa do programu zapojili v septembri presne pred rokom. Snáď viacerí z nich prijmú aj ďalšiu výzvu v podobe vyššieho cyklu – úroveň striebro, či dokonca zlato.

Shape Shape Shape Shape Shape
Ďalšie novinky
Image
25
nov
2022
Shakespeare Memorial
Recitačná súťaž Shakespearov pamätník má na našom gymnáziu dlhoročnú tradíciu. Tento školský rok sa školského...
Image
25
nov
2022
Olympiáda v ANJ – školské kolo
Olympiáda v anglickom jazyku je výročná súťaž, ktorá motivuje a odmeňuje tých najúspešnejších študentov škôl,...
Image
14
okt
2022
Oslava 30. výročia založenia školy
1. súkromné gymnázium oficiálne oslávilo 30. výročie založenia školy v podobe večerného koncertu s banketom...