Zverinec 1 Kontakty
25. novembra 2022

Recitačná súťaž Shakespearov pamätník má na našom gymnáziu dlhoročnú tradíciu. Tento školský rok sa školského kola recitačnej súťaže, ktorá je v anglickom jazyku s možnosťou výberu prózy a poézie od autora z anglicky hovoriacej krajiny, zúčastnilo 30 súťažiacich v troch vekových kategóriách. 23. 11. 2022 prebehol na škole už 26. ročník, prvýkrát pred porotou v zložení Eva Drozdová a Lucas Sprouse. So zatajeným dychom sme počúvali prednesy, ktoré nielen odzrkadľovali vysokú úroveň angličtiny a krásnu výslovnosť, ale aj zaplnili študovňu povznášajúcimi myšlienkami a priniesli celú škálu emócií. Vybrať najlepších bolo naozaj náročné. Víťazi budú reprezentovať našu školu aj na celonárodnej úrovni v Zichyho paláci.

Celé štvrťstoročie táto súťaž prebiehala pod záštitou ZUZANY JANKOVIČOVEJ, ktorá súťaž založila a organizovala na školskej i národnej úrovni. Za jej zanietenosť a hladký priebeh súťaže v predošlých rokoch jej patrí naša úcta a poďakovanie.

S pokorou preberám organizáciu súťaže a výhercom, ale aj všetkým zúčastneným srdečne gratulujem. Cením si preukázanú odvahu a schopnosť memorovať často aj pomerne dlhé pasáže z rôznych literárnych diel.

Update: Recitačná súťaž Shakespearov pamätník má aj na 1. stupni ZŠ tradíciu. Tento školský rok sa prvostupnirske školské kolo konalo 5. 12. 2022 a pre chrípku sa ho zúčastnilo teraz iba 5 žiakov z ISCED 1. Toto kolo zorganizovali a odborne aj vyhodnotili Petra Knox a Adam Varga.

Tu sú naši najmladší výhercovia:

kategória próza:
1. miesto
Viktória Machová (4E)

kategória poézia:
1. miesto
Šimon Višňovský (4E)
2. miesto
Anita Vajdová (3I) a Katarína Kaliská (I)
3. miesto
Saya Augustín (3I)

Výhercom srdečne blahoželáme!

A tu sú naši výhercovia z ISCED 2 a ISCED 3, s ktorými sa 8. 12. 2022 stretneme v Zichiho paláci:

Prvá kategória (prima a sekunda): próza
1. Gregor Volný (Words), 2. Goran Dacho (Teams), 3. Oliver Gazárek (Rays)

Druhá kategória (príma a sekunda): poézia
1. Lara Bassadin (Keepers), 2. Matej Medveď (Words), 3. Miroslav Pekarovič (Negotiators)

Tretia kategória (tercia a kvarta): próza
1. Ela Žovicová (Hikers), 2. Zuzana Vedejová (Pets), 3. Žofia Bartová (Pets)

Štvrtá kategória (tercia a kvarta): poézia
1. Daniel Bartoň (Folks), 2. Silvia Dallosová (Folks), 3. Alex Šaušová (Hikers)

Piata kategória (kvinta a sexta): próza
1. Alica Schostoková (Mice)

EVA DROZDOVÁ, organizátorka a porotkyňa súťaže

Shape Shape Shape Shape Shape
Ďalšie novinky
Image
4
dec
2023
Ako súvisí vážna téma SNP s Instagramom, TikTokom, či Facebookom?
Ako súvisí vážna téma SNP s Instagramom, TikTokom či Facebookom? Triedy 9. Pets, kvarta Hikers,...
Image
1
dec
2023
Erasmus+
Náš projekt Erasmus+ „ Osobný rast a podpora rozvoja študentov a učiteľov“ prichádza do cieľa. V roku...
Image
24
nov
2023
Shakespeare Memorial
V poradí 27. ročník školského kola recitačnej súťaže, ktorý sa nesie pod názvom Shakesparearov pamätník, sa...