Zverinec 1 Kontakty
9. decembra 2022

Celoslovenské kolo Shakespearovho pamätníka – 25. ročník

Dňa 8. 12. 2022 sa po dlhej covidovej pauze opäť otvorili brány Zichyho paláca pre tých najúspešnejších študentov v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku z gymnázií z celého Slovenska. Slávnostné podujatie otvorila Anna Cifrová, zástupkyňa riaditeľky našej školy, vyjadrením vďaky Zuzke Jankovičovej za dlhoročnú organizáciu Shakespearovho pamätníka. Všetci prítomní ocenili jej činnosť a v sále bolo počuť prvý neutíchajúci potlesk. Následne Hanka študentom, učiteľom a rodičom predstavila Evu Drozdovú, pre ktorú bola organizácia premiérou.

Na 25. slovenskom národnom kole Shakespearovho pamätníka sa zúčastnilo celkovo 58 súťažiacich z 25 škôl. Mnohí prišli aj zo vzdialenejších regiónov.

S registráciou a asistenciou Eve pomáhali veľmi šikovné študentky triedy Hikers Ema Baková a Sofia Vargová. Poradie svojho vystúpenia si súťažiaci losovali. Atmosféra bola fantastická. Mnohé vystúpenia boli dychberúce a diváci s vervou tlieskali. Súťažiaci si od porotcov vypočuli povzbudenie aj slová uznania. O tých najlepších z najlepších rozhodovali dve ctené poroty. V jednej miestnosti hodnotili jednotlivé výkony Lucas Sprouse z našej školy, Monika Antalová z gymnázia Hubeného a Petra Thomay z gymnázia Pankúchova. V druhej miestnosti boli prítomní porotcovia v zostave Joshua Ruggiero z našej školy, Ingrid Melichová z gymnázia Šrobárova v Košiciach a Monika Hájiková z gymnázia Metodova. Pani Ingrid Melichová na východnom Slovensku tradične usporiadala regionálne kolo Shakespearovho pamätníka, čo je veľmi vzácne. Zúčastnilo sa 54 študentov.

Napriek tomu, že je Shakespearov pamätník recitačnou súťažou, na národnej úrovni spája mnohé školy a buduje kolegialitu. Vďaka patrí všetkým učiteľom, ktorí svojich študentov kvalitne pripravili, povzbudzovali, prípadne ich do Zichyho paláca „len“ sprevádzali.

V šiestich kategóriách boli ocenení súťažiaci na prvých troch miestach, takže celkovo bolo udelených 18 diplomov. Víťazi si odniesli aj knižné ceny. Eva Drozdová spolu s porotcami všetkým srdečne zagratulovali. A tu je už dlhý zoznam s umiestnením všetkých súťažiacich.

prvá kategória, próza (študenti 1. a 2. ročníka osemročných gymnázií)

 1. 1. miesto – Gregor Volný, 1.  súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava
 2. 2. miesto – Laura Derkay, SG Mercury, Bratislava
 3. 3. miesto – Tereza Višňovská, Gymnázium Metodova, Bratislava
 4. 4. miesto – Nela Kimáková, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 5. 5. miesto – Natália Skokňová, Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava
 6. 6. miesto – Cynthia Šoltys, Spojená škola,Pankúchova 6, Bratislava
 7. 7. miesto – Nela Horeličanová, Gymnázium M. Alexie, Jesenského, Bratislava
 8. 8. miesto – Mia Natália Novotná, Gymnázium Jána Hollého Trnava
 9. 9. miesto – Emma Mokroš, Gymnázium na ul. Ladislava Sáru 1, Bratislava

 

druhá kategória, poézia (študenti 1. a 2. ročníka osemročných gymnázií)

 1. 1. miesto – Marianna Zámečníková, gymnázium na ul. Ladislava Sáru 1, Bratislava
 2. 2. miesto – Viola Zámečníková, Gymnázium M. Alexie, Jesenského, Bratislava
 3. 3. miesto – Lara Bassadin, 1. súkromné gymnázium,Bajkalská 20, Bratislava
 4. 4. miesto – Vanessa Pyšniaková, Gymnázium Metodova, Bratislava
 5. 5. miesto – Melánia Horváthová, gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 6. 6. miesto – Sandra Duhanová, Spojená škola Pankúchova 6, Bratislava
 7. 7. miesto – Laura Vargová, SG Mercury, Bratislava
 8. 8. miesto – Daniela Guštafíková, Gymnázium Pezinok

 

tretia kategória, próza (študenti 3. a 4.  ročníka osemročných gymnázií)

 1. 1. miesto – Jana Urbánová, Gymnázium Alejová 1, Košice
 2. 2. miesto – Ela Žovicová, 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava
 3. 3. miesto – Simona Domčeková, Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava
 4. 4. miesto – Karolína Kováčiková, Gymnázium na ul. Ladislava Sáru 1, Bratislava
 5. 5. miesto – Adam Juraši, Gymnázium Antona Bernoláka, Senec
 6. 6. miesto – Michal Sadlek, Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava
 7. 7. miesto – Umma Hamzic, Spojená škola Pankúchova 6, Bratislava

 

štvrtá kategória, poézia (študenti 3. a 4.  ročníka osemročných gymnázií)

 1. 1. miesto – Lenka Zoričáková, Gymnázium Levoča
 2. 2. miesto – Alica Miškolci, Gymnázium Metodova, Bratislava
 3. 3. miesto – Nela Pilková, Gymnázium Pezinok
 4. 4. miesto – Liliana Martiniaková, Gymnázium M. Alexie, Jesenského, Bratislava
 5. 5. miesto – Nikola Otipková, Gymnázium Varšavská, Žilina
 6. 6. miesto – Daniel Bartoň, 1. súkromné gymnázium,Bajkalská 20, Bratislava

 

piata kategória, próza (študenti 1. až 4. ročníka štvorročných gymnázií a 5. až 8. ročníka osemročných gymnázií)

 1. 1. miesto – Alexandra Hornáková, Gymnázium Jána Hollého Trnava
 2. 2. miesto – Eva Jakubáčová, ZŠ a Gymnázium s VMJ, Dunajská 13, Bratislava
 3. 3. miesto – Katarína Schutzová, Gymnázium Park mládeže, Košice
 4. 4. miesto – Alica Schostoková, 1. súkromné gymnázium,Bajkalská 20
 5. 5. miesto – Katarína Bíroová, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda
 6. 6. miesto – Radoslava Komlóši, Gymnázium Varšavská, Žilina
 7. 7. miesto – Barbora Sára Jánošová, Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava, Damián Garžík, Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
 8. 8. miesto – Alexandra Kundrátová, Gymnázium Grösslingová, Bratislava
 9. 9. miesto – Zuzana Jakubcová, Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava, Barbora Bezáková, Gymnázium Ľudovíta štúra, Trenčín
 10. 10. miesto – Rebecca Mrázová, Gymnázium Pezinok
 11. 11. miesto – Nina Artnerová, Spojená škola Pankúchova 6, Bratislava

 

šiesta kategória, poézia (študenti 1. až 4. ročníka štvorročných gymnázií a 5. až 8. ročníka osemročných gymnázií)

 1. 1. miesto – Izabela Mišáková, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín
 2. 2. miesto – Veronika Kuchtová, Gymnázium Antona Bernoláka, Senec
 3. 3. miesto – Tomáš Figura, Gymnázium Poštová 9, Košice
 4. 4. miesto – Nina Kristína Dubovská, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda
 5. 5. miesto – Nina Korienková, Gymnázium na ul. Ladislava Sáru 1, Bratislava
 6. 6. miesto – Oliver Rejda, Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava
 7. 7. miesto – Jana Somolányiová, Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava
 8. 8. miesto – Emma Kortišová, Gymnázium Jána Hollého, Trnava
 9. 9. miesto – Diana Kvasková, Gymnázium Grösslingová, Bratislava
 10. 10. miesto – Tamara Bilčíková, Arcibiskupské Gymnázium v Trnave
 11. 11. miesto – Bibiana Vlková, Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava
 12. 12. miesto – Hoang Khanh Quyen-Júlia, Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
 13. 13. miesto – Oskar Koudela, Gymnázium Varšavská, Žilina
 14. 14. miesto – Natália Chorváthová, SG Mecrury, Bratislava, Artur Halo – Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

Eva Drozdová, organizátorka súťaže

Shape Shape Shape Shape Shape
Ďalšie novinky
Image
4
dec
2023
Ako súvisí vážna téma SNP s Instagramom, TikTokom, či Facebookom?
Ako súvisí vážna téma SNP s Instagramom, TikTokom či Facebookom? Triedy 9. Pets, kvarta Hikers,...
Image
1
dec
2023
Erasmus+
Náš projekt Erasmus+ „ Osobný rast a podpora rozvoja študentov a učiteľov“ prichádza do cieľa. V roku...
Image
24
nov
2023
Shakespeare Memorial
V poradí 27. ročník školského kola recitačnej súťaže, ktorý sa nesie pod názvom Shakesparearov pamätník, sa...