Zverinec 1 Kontakty

Rozvrh plávania a korčuľovania pre triedy v šk. roku 2023/2024 aktuálne pripravujeme.

plávanie – p.
korčuľovanie – k.