DOD-1.ročník Kontakty
15. novembra 2022

Milí čitatelia, začítajte sa do prvého čísla Zverinca, ktoré v ročníku 2022/2023 vychádza v novom šate – vďaka novej grafičke tohto periodika, Liane Pavlíkovej z triedy Owls. Má pozmenenú štruktúru, ale aj rubriky. Nájdete v ňom zaujímavosti o tom, čo sa dialo v škole aj mimo nej na jeseň. Dozviete sa napríklad, ako prebiehala noc výskumníkov, čo je to voltíž alebo sa môžete začítať do EKO okienka, či sa pokochať nádhernými fotografiami Timona Gaála z kvarty Folks. Nakoniec sa môžete pobaviť na komixových anekdotách. Verím, že si v ňom každý z vás nájde to svoje. Prajem vám príjemné čítanie.

Sophia Pajtinková, šéfredaktorka z 8. P

Shape Shape Shape Shape Shape
Ďalšie novinky
Image
25
nov
2022
Shakespeare Memorial
Recitačná súťaž Shakespearov pamätník má na našom gymnáziu dlhoročnú tradíciu. Tento školský rok sa školského...
Image
25
nov
2022
Olympiáda v ANJ – školské kolo
Olympiáda v anglickom jazyku je výročná súťaž, ktorá motivuje a odmeňuje tých najúspešnejších študentov škôl,...
Image
14
okt
2022
Oslava 30. výročia založenia školy
1. súkromné gymnázium oficiálne oslávilo 30. výročie založenia školy v podobe večerného koncertu s banketom...