Kontakt

V školskom roku 2022/2023 otvárame jednu prvú triedu SZŠ pre 20 žiakov.