DOD-1.ročník Kontakty

V školskom roku 2023/2024 otvárame jednu prvú triedu SZŠ pre 20 žiakov.