Kontakty

1. súkromné gymnázium som navštevovala na prelome milénia, v rokoch 1996 – 2005 v triede Teens. Maturita bola vtedy povinná z piatich predmetov, ale ja som maturovala zo šiestich. Strašne rada som sa učila a na tejto škole ma v tom nebrzdili. Mám skvelé spomienky na projekty, otvorené a priateľské učiteľky aj učiteľov a mimoškolské aktivity, ktoré mi otvárali obzory. Vďaka 1SG som navštívila miesta a spoznala ľudí, ktorých by som inak nestretla. Cítila som sa tam v bezpečí a prijatá, taká, aká som bola.

Lucia Molnár Satinská,
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Mojich osem rokov na 1. súkromnom gymnáziu Bajkalská v Bratislave si vážim hlavne kvôli nezabudnuteľným spomienkam, priateľstvám a hodnotám, ktoré som získal vďaka jedinečnému individuálnemu prístupu učiteľov k študentom. Bajkalská ma pripravila na život po strednej škole, v zahraničí som sa nestratil a využil som to, čo ma Bajkalská za tie roky naučila. Najviac by som ocenil seberovný prístup učiteľov k študentom ako aj dôraz na tímovú prácu a zodpovednosť za svoje konanie.

Oliver Murcko, absolvent triedy Legends 2020,
slovenský špritnér a rekordér, študent Harvard University, USA

Som absolventkou 1. súkromného gymnázia v Bratislave z roka 2001. Naša trieda sa volala Judges. Na vtedajšiu Čapkovu sme v 1994 spolu s o rok mladšími ´Kingáčmi´ nastúpili ako prvé dva ročníky osemročného gymnázia. Doteraz som v kontakte so svojimi bývalými spolužiakmi aj učiteľmi.  Z niektorých spolužiačok a spolužiakov sa stali moji najbližší priatelia. Keď stretnem niekoho zo školy, poteším sa a s radosťou zaspomíname. Verím tomu, že táto škola a ľudia v nej prispeli do značnej miery k rozvoju mojej osobnosti. Je mi cťou byť absolventkou tejto skvelej školy.

Eva Vargová, absolventka triedy Judges 2001,
vzdelávanie – oblasť vzdelávania, neziskový sektor

Zmaturoval som v roku 2003. Na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave si veľmi vážim odbornosť učiteľov a fakt, že sa vždy s nimi dalo vecne diskutovať a argumentovať, čím sme sa to učili aj my žiaci. Sú ochotní počúvať a dá sa s nimi aj nesúhlasiť. S niektorými skoro tak ako s vlastnými rodičmi. 🙂

Ján Smrek, absolvent triedy Navigators 2003,
toho času fyzik na Viedenskej Univerzite

Na SZŠ Bajkalská som nastúpila do prvého ročníka v roku 2010 a v štúdiu na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave som pokračovala po maturitu, aj keď som tri posledné roky štúdia absolvovala v zahraničí. Súbežne som však študovala na oboch školách. Najviac si na škole cením projektové vyučovanie, úroveň výučby jazykov a možnosť zapojiť sa do DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu). Najkrajšie zážitky zo štúdia mám z jazykovo-poznávacieho pobytu v Torquay v Anglicku a koncoročného výletu do Krakowa v Poľsku. Vďaka prepojeniu prístupu učiteľov a môjho záujmu o štúdium a mimoškolské aktivity som bola pripravená na vyššie štúdium, vzdelávanie a kariéru v zahraničí.

Karolína Pavlíková, absolventka triedy Dots 2023,
BA/MA Architecture – University of Edinburgh, Škótsko