Kontakt

Prijímacie konanie na 1. súkromné gymnázium v Bratislave 4-ročné štúdium

V školskom roku 2022/2023 neotvárame 1. ročník.
Dávame do pozornosti niekoľko voľných miest v dvoch triedach budúcej kvinty 8-ročného štúdia. Do týchto tried je možné prestúpiť z gymnázia (8ročného alebo bilingválneho).
V prípade záujmu vyplňte tlačivo Žiadosť o prestup a pošlite (najlepšie v pdf formáte) na email info@1sg.sk alebo poštou na adresu:


1. súkromné gymnázium v Bratislave
Bajkalská 20
821 08 Bratislava


Deň zverejnenia: 24. 1. 2022