Kontakty
Školský psychológ

Pre žiakov – neváhaj nás osloviť, ak:

 • – prežívaš náročné obdobie
 • – ťa niečo trápi a nevieš si s tým sám poradiť
 • – máš pocit, že sa ti nedarí tak, akoby si chcel
 • – sa ti nedarí v učení, či sústredení
 • – máš pocit, že nie si dosť dobrý
 • – má tvoj spolužiak alebo kamarát starosti a nevieš, ako mu pomôcť
 • – ťa trápi rodinná situácia alebo vzťahy so spolužiakmi a kamarátmi
 • – sa ti nedarí zapadnúť do kolektívu a v škole sa cítiš osamelo
 • – ti niekto ubližuje
 • – sa chceš rozprávať o niečom inom, čo ťa trápi

 

Pre rodičov – neváhajte nás osloviť, ak:

 • – potrebujete prekonzultovať ťažkosti a problémy v komunikácii so svojím dieťaťom
 • – potrebujete prekonzultovať školský prospech svojich detí alebo ich ťažkosti s učením
 • – by ste sa chceli porozprávať o aktuálnom emocionálnom prežívaní svojho dieťaťa
 • – hľadáte podporu pri začlenení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • – potrebujete prekonzultovať zdravotné ťažkosti dieťaťa v kontexte školského prostredia

 

V prípade poskytovania pravidelnej psychologickej starostlivosti alebo orientačného psychologického vyšetrenia žiaka sa vyžaduje súhlas zákonných zástupcov, a to prostredníctvom informovaného súhlasu s týmto postupom. Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom MO Teams, mailom alebo telefonicky.

Simona Baničovásbanicova@1sg.sk – miestnosť č. 104 na prvom poschodí vedľa zborovne v pravom krídle školy, +421903894565

Kristína Kačaljakovákkacaljakova@1sg.sk – miestnosť v budove SZŠ (školičky) na prvom poschodí vpravo, +421948112081