Kontakty
Školský psychológ

Pre žiakov – neváhaj nás osloviť, ak:

– prežívaš náročné obdobie
– ťa niečo trápi a nevieš si s tým sám poradiť
– máš pocit, že sa ti nedarí tak, akoby si chcel
– sa ti nedarí v učení, či sústredení
– máš pocit, že nie si dosť dobrý
– má tvoj spolužiak alebo kamarát starosti a nevieš, ako mu pomôcť
– ťa trápi rodinná situácia alebo vzťahy so spolužiakmi a kamarátmi
– sa ti nedarí zapadnúť do kolektívu a v škole sa cítiš osamelo
– ti niekto ubližuje
– sa chceš rozprávať o niečom inom, čo ťa trápi

Pre rodičov – neváhajte nás osloviť, ak:

– potrebujete prekonzultovať ťažkosti a problémy v komunikácii so svojím dieťaťom
– potrebujete prekonzultovať školský prospech svojich detí alebo ich ťažkosti s učením
– by ste sa chceli porozprávať o aktuálnom emocionálnom prežívaní svojho dieťaťa
– hľadáte podporu pri začlenení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
– potrebujete prekonzultovať zdravotné ťažkosti dieťaťa v kontexte školského prostredia

V prípade poskytovania pravidelnej psychologickej starostlivosti alebo orientačného psychologického vyšetrenia žiaka sa vyžaduje súhlas zákonných zástupcov, a to prostredníctvom informovaného súhlasu s týmto postupom. Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom MO Teams, mailom alebo telefonicky.

Simona Baničovásbanicova@1sg.sk – miestnosť č. 104 na prvom poschodí vedľa zborovne v pravom krídle školy, +421903894565

Kristína Kačaljakovákkacaljakova@1sg.sk – miestnosť v budove SZŠ (školičky) na prvom poschodí vpravo, +421948112081