Zverinec Kontakty

                                                            ZVERINEC

je študentský časopis, ktorý vznikol v roku 2019. Periodikum, ktoré vychádza štyrikrát ročne ako internetový časopis, vznikol zo samotnej iniciatívy žiakov triedy 5. Pets. Tí sa rozhodli skúsenosti nadobudnuté v časopise Mravenisko zúročiť a ďalej rozvíjať vo vlastnom projekte, s vlastnou víziou. V súčasnosti je šéfredaktorom časopisu žiačka 9. P triedy Sophia Pajtinková. Redakčnú radu aktuálne tvorí 112 žiakov školy, ktorí do periodika prispievajú dobrovoľne. Týmto spôsobom nielen mapujú základné udalosti a akcie žiakov ZŠ a malého gymnázia, článkami oslavujú a pripomínajú rôzne medzinárodné dni, ale ponúkajú aj pravidelné rozhovory so zaujímavými osobnosťami školy či anketami z radov študentov. KOMPLETNÝ ARCHÍV ZVERINCA OD ŠK. ROKU 2019/2020 TU.

V 21. ročníku celoslovenskej súťaže školských časopisov Pro Slavis pod záštitou Matice slovenskej, Ministerstva školstva SR a Žilinského samosprávneho kraja bolo udelené 1. miesto nášmu školskému časopisu ZVERINEC, a to v kategórii školské časopisy základných škôl.

O školskom časopise Zverinec vznikol k jeho 5. výročiu aj krátky film, ktorý je dostupný tu:

                                                                 

                                                               MRAVENISKO

je nepredajné školské periodikum, zachytávajúce priebežné aktivity 1. stupňa Súkromnej ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava. Vznikol v septembri v roku 2010. Časopis dáva priestor deťom 1. až 4. ročníka rozvíjať vlastnú kreativitu, písanie, sprostredkovať dokumentovanie udalostí, prezentovať vlastný výtvarný prejav. Zároveň im poskytuje priestor precvičovať si čitateľské zručnosti na originálnych textoch, ktoré sú deťom veľmi blízke, pretože vznikajú priamo v ich škole. Názov korešponduje s pilotnou triedou SZŠ Bajkalská 20, Bratislava – 1. Ants. Šéfredaktorom tohto periodika je Miroslav Rapant. KOMPLETNÝ ARCHÍV MRAVENISKA OD ŠK. ROKU 2010/2011 TU.

V 22. ročníku celoslovenskej súťaže školských časopisov Pro Slavis pod záštitou Matice slovenskej, Ministerstva školstva SR a Žilinského samosprávneho kraja bolo udelené 1. miesto nášmu školskému časopisu MRAVENISKO, a to v kategórii triedne časopisy základných škôl.

O školskom časopise Mravenisko vznikol k jeho 10. výročiu aj krátky dokument, ktorý produkoval, nakrúcal a režíroval žiak 9. ročníka SZŠ Bajkalská Krištof Graus. Film je dostupný tu: