Rozlúčka s absolventmi Kontakty
Jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Elena Minárová, info@1sg.sk, tel.: 02 / 5020 4613

Číslo účtu školskej jedálne: SK25 1100 0000 0026 2285 2215 Tatrabanka

Dodávateľ obedov: GLOBAL GASTRO, s. r. o

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

PODMIENKY STRAVOVANIA šk. rok 2023/2024

ALERGÉNY