Rozlúčka s absolventmi Kontakty
Zriaďovatelia 1. súkromného gymnázia

 

Môcť plniť svoje predstavy a sny je najpozitívnejšie vnímanou skutočnosťou pracovného života človeka. To sa nám podarilo. To sme urobili. V júli 1991 sme založili 1. súkromné gymnázium. Za prítomnosti ministra školstva Jána Pišúta sa 2. septembra 1991 otvorili brány našej nezávislej školy na Čapkovej ulici.
V realizácii našich zámerov pokračujeme od 2. septembra 2002 v moderne zrekonštruovanej budove na Bajkalskej ulici. V roku 2009 sme otvorili Súkromnú základnú školu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorá sídli v areáli gymnázia.

Zriaďovatelia:
Ing. František Tóth – náš blízky kamarát a spolupracovník nás opustil 13. 6. 2006
RNDr. Mária Smreková
RNDr. Dana Jančinová – súčasná riaditeľka školy
Anna Cifrová

Škola oslávila 30. výročie svojho založenia.