Zverinec Kontakty
Background
8-ročné gymnázium
1. súkromné gymnázium v Bratislave
Image
8-ročné gymnázium
1. súkromné gymnázium v Bratislave
11 rokov - 19 rokov
Objavovanie vlastného potenciálu
Nachádzame a rozvíjame svoje schopnosti v rozmanitých aktivitách
Tvorba tímu
Učíme sa spolupracovať, deliť si úlohy a navzájom sa rešpektovať
Objavujeme svoje schopnosti

Na našej škole máš možnosť: vzdelávať sa metódou CLIL s americkým lektorom od tercie, robiť pokusy v laboratóriu a stať sa mladým fyzikom, maľovať v ateliéri na motívy Marca Chagalla, Pabla Picassa, programovať robota či vlastnú meteorologickú stanicu, naučiť sa rozumieť financiám, nacvičiť predstavenie podľa vlastného scenára a vystupovať s ním na javisku, zahrať si futbal s kamarátmi na umelom trávniku, ísť na týždňovú expedíciu po Slovensku, precvičiť si cudzie jazyky na zahraničnom pobyte…

img
Exkurzie, expedície a jazykové pobyty v zahraničí

Raz vidieť je viac než stokrát počuť. Táto múdrosť stále platí, a preto systematicky dopĺňame školské vyučovanie zážitkovými exkurziami a pobytmi. Na konci deviateho ročníka a kvarty zažijú naši študenti v rámci predmetu geografia týždňovú expedíciu po Slovensku. Vedomosti, ktoré získali o našej krajine  v školskej lavici, si tak overia priamo v teréne. Navštívia krajské mestá od Bratislavy po Prešov, uvidia prírodné krásy našej krajiny, jaskyne, národné parky, spoznajú slovenské národné kultúrne pamiatky zo zoznamu UNESCO, zažijú a naučia sa rozoznávať odlišnosti jednotlivých slovenských regiónov. Prakticky využiť a prepájať vedomosti z biológie, chémie, geografie sa žiaci učia počas poldňových ekoexkurzií do blízkeho okolia, napr. na Kolibu alebo Devínsku Kobylu. Zahraničné jazykové exkurzie našich žiakov smerujú v siedmom ročníku a v sekunde do Írska a v ôsmom ročníku a v kvarte do Nemecka. Žiaci počas jazykovo-poznávacieho pobytu chodia týždeň do školy a vzdelávajú sa v jazyku a v popoludňajších hodinách objavujú atrakcie okolia. Bývajú v rodinách, a majú tak možnosť používať cudzí jazyk v reálnych životných situáciách.

Na začiatku školského roku každý triedny učiteľ v spolupráci so študentmi pripraví hlavnú tému, ktorá vychádza z tematických plánov a integruje niekoľko predmetov. Študenti sa rozprávajú na hodinách o téme s jednotlivými učiteľmi a vytvoria si pracovné skupiny. V nasledujúcich dvoch mesiacoch pripravujú scenár. Hlavným režisérom celého projektu je triedny učiteľ. Na hodinách výtvarnej výchovy si deti pripravujú kulisy a kostýmy potrebné na prezentáciu projektu.

Viac informácií
img
Máš záujem o štúdium u nás?

Napíš nám. Skontaktujeme sa s tebou a radi ti odpovieme na otázky.

Mám záujem