Kontakty
Background
Image
6 rokov - 15 rokov
Zážitkové učenie
Poznanie čerpáme nielen z kníh, ale aj z vlastnej aktivity, tvorby a spoločných projektov
Tvorba tímu
Učíme sa spolupracovať, deliť si úlohy a navzájom sa rešpektovať
Objavujeme svet

Deti v našej škole sa zlepšujú v tom, čo ich baví: rady čítajú, píšu, počítajú. V peknom a podnetnom prostredí sa cítia bezpečne a napredujú vlastným tempom. Pracujú na sebe s láskavou podporou učiteliek a učiteľov, asistentky učiteľky aj školskej psychologičky. Učia sa rozumieť vlastným emóciám aj pocitom iných, spolupracovať s ostatnými a tvoriť tím. Na hodinách zážitkovej prírodovedy objavujú svet vlastnou aktivitou a pokusmi, na informatike radi kreslia v programoch TUX PAINT a LOGO MOTION. Súčasťou telesnej výchovy sú aj plávanie a korčuľovanie na ľade. Pokrok žiakov hodnotíme už od prvého ročníka aj motivujúcim slovným hodnotením. 

 

 

img

Na 1. stupni sa snažíme rozvíjať vzťah detí k literatúre, hudbe, spevu, tancu a dramatickým žánrom aj prostredníctvom projektov ako sú vianočná akadémia, program Supertrieda alebo vítanie prvákov. Do niekoľkomesačnej práce sa zapoja vždy všetci žiaci triedy. Žiaci v spolupráci s učiteľom a asistentkou vyberajú spoločne námety a témy, ktoré rozpracúvajú do podoby scenára, menia sa na textárov, skladateľov, choreografov, hercov, kostymérov, výrobcov kulís. Učiteľ spolu s asistentka sú režisérmi celého projektu. Výsledkom spoločných nácvikov je pätnásť- až tridsaťminútové hudobno-dramatické dielko.

Viac informácií
Školský klub

Práca s deťmi na našej škole pokračuje aj po vyučovaní v ŠKD. V poobednom čase sa venujú so svojou vychovávateľkou rôznym aktivitám. Školský klub ponúka priestor na aktívny oddych, voľné a organizované hry. Deti majú k dispozícii spoločenské a kartové hry, lego a iné stavebnice. Spolu s vychovávateľkou tvoria výzdobu triedy a tvoria z papiera alebo odpadového materiálu. V rámci otvoreného školského klubu si jedno poobedie môžu samy zvoliť, či ho strávia na kreatívnych dielňach, alebo vo svojej triede. Vedieme ich aj k láske k prírode. Dbáme na to, aby trávili dostatok času na čerstvom vzduchu, preto sme počas poobedia na školskom dvore, kde môžu deti hrať futbal, basketbal alebo rôzne pohybové hry. Podporujeme tiež kamarátske vzťahy medzi triedami, preto sú deti všetkých tried 1. stupňa na školskom dvore spolu, rovnako aj niektoré krúžky majú žiaci rôznych tried spolu.
Popri základnom programe školského klubu môžu navštevovať špecializované krúžky. Z našej ponuky si môžu zvoliť dva z nich. Krúžky vedú naši učitelia alebo externisti. V ponuke sú športové krúžky: futbal, florbal, pohybový krúžok pre dievčatá. Taktiež hudobné krúžky: gitara, keyboard, klavír a spev. V našej ponuke je aj šach, ktorý sa teší veľkej obľube.
V priestoroch našej školy sídli Umelecká škola pani Zdeny Némethyovej, ktorá ponúka výtvarný krúžok. Hudobná škola Ľuboša Zaťka Yamaha ponúka rozšírené možnosti pre hudobný rozvoj detí.
Školský klub je otvorený hneď po vyučovaní a svoju činnosť končí o 17:00hod.

img
img
Máš záujem o štúdium u nás?

Napíš nám. Skontaktujeme sa s tebou a radi ti odpovieme na otázky.

Mám záujem