Kontakty
Prijímacie konanie

V školskom roku 2024/2025 otvárame jednu prvú triedu SZŠ pre 20 žiakov.

V školskom roku 2024/2025 otvárame jednu triedu 8-ročného štúdia (príma).

V školskom roku 2024/2025 otvárame jednu triedu 4-ročného štúdia (1. ročník).